Det är ingen hemlighet att onlineannonsering är en effektivare metod än vanlig annonsering om man vill kunna välja sin målgrupp på ett precist sätt. Genom att se till att våra annonser visas för de mest intresserade användarna maximerar vi avkastningen på investeringen och gör det lättare för användarna att hitta relevant information. Ett av de viktigaste verktygen när det gäller att begränsa målgruppen är verktyget Geografisk inriktning. Om verktyget används rätt kan det hjälpa oss att välja det mest relevanta kundunderlaget. Om vi däremot väljer fel inställning kan detta resultera i att antalet potentiella visningar minskar – eller ännu värre – att annonserna visas utanför inriktningsområdet.

Därför vill vi nu dela med oss av lösningen på ett av de allra vanligaste problemen med geografisk inriktning, nämligen då en användare vill kunna marknadsföra en viss typ av produkt eller tjänst som finns i en stad för användare som befinner sig i en annan stad. Syftet med den här artikeln är inte bara att lösa detta specifika problem utan också att ge en inblick i hur geografisk inriktning fungerar. Det vi ska försöka göra är att marknadsföra hotell i Sankt Petersburg för användare som befinner sig i Moskva.

1) Det enklaste sättet
Kanske undrar du vad det är som är så komplicerat. Det är väl bara att skapa sökordet "hotell i Petersburg" och rikta in kampanjen på Moskva? Riktigt så enkelt är det inte. Systemet spårar användarplatsen inte bara genom IP-adressen utan också med hjälp av sökfrågan – dessutom prioriteras sökfrågan. Så vad händer i det här specifika exemplet? Användaren från Moskva söker efter "hotell i Petersburg" och systemet fastställer med hjälp av sökfrågan att användaren är intresserad av annonser för Sankt Petersburg och ignorerar därmed den fysiska platsen eftersom sökfrågan prioriteras. Men vår kampanj är inriktad på Moskva, inte Sankt Petersburg! Därmed misslyckas inriktningen, och annonsen visas inte. I stället visas följande meddelande i sökordsdiagnosen:


Obs! I sällsynta fall kan annonsen ändå visas, om namnet på staden kommer i mitten av sökfrågan och inte i början eller slutet av den. Detta gäller exempelvis för frågan "hotell i Petersburg pris" (eftersom frågeanalysen i det fallet inte fungerar). Detta är dock inte acceptabelt för oss eftersom vi går miste om ett betydande antal visningar – och potentiella kunder.

2) Lär av misstagen … och begå ännu fler
Det första vi försöker göra är att åtgärda problemet genom att lägga till Sankt Petersburg i listan över inriktade platser: Vi är beredda att visa annonserna för användare i både Moskva och Sankt Petersburg om det är den enda lösningen. Inledningsvis tycks detta fungera – vi kontrollerar om annonserna visas i Moskva, och det gör de. Så långt allt väl. Men vad händer sedan?

En användare i Novosibirsk skrev "hotell i Petersburg" och annonsen visades för honom också! Det beror på att systemet hade ignorerat användares fysiska plats och endast sett till sökfrågan. Genom att lägga till Sankt Petersburg i inriktningsområdena visar vi alltså annonserna för alla i Ryssland. Anledningen till att det blir så är att systemet ser till sökfrågan, slår fast att den är relaterad till Sankt Petersburg och visar sedan annonsen oberoende av var användaren befinner sig.

Det är inte alls bra – vi vill inte visa annonserna för alla! Vi måste hitta en annan lösning.

3) Arbeta med uteslutningar
Vid det här laget står det klart att vi inte kommer någonvart med att inkludera specifika platser. Men det kanske skulle kunna fungera med uteslutningar? Det positiva är att vi tack vare de avancerade inställningarna för geografisk inriktning nu kan utesluta användare baserat på deras fysiska plats och inte på sökfrågan. Gör då så här:

  1. I kampanjinställningarna väljer du inriktningen hela Ryssland som land. Därefter klickar du på "Uteslut områden på valda platser" för att utesluta alla områden i Ryssland utom Moskva.
  2. Kontrollera därefter att standardvärdena har valts för den avancerade inställningen för geografisk inriktning och att denna matchar följande inställningar:


Så där ja! Annonserna visas, och nu bara för användare i Moskva!


Obs! Annonserna kan även visas för personer som söker på webbplatsen google.ru och vars IP-adresser inte tillhör de uteslutna områdena utan i stället tillhör exempelvis Kiev eller London. Denna risk är dock så liten att den är försumbar.

Slutsats
Vi hoppas att den här artikeln kan kasta lite ljus över logiken bakom geografisk inriktning. Vi hoppas också att den kan hjälpa till att lösa det här specifika problemet och att den, sist men inte minst, ger en uppfattning om hur man kan lösa andra problem som uppstår vid geografisk inriktning. Så snart vi hittar andra tips och tricks lovar vi att informera dig. Håll utkik efter uppdateringar på vår blogg!