De sponsrade videoklippen har visat sig vara ett effektivt och populärt sätt för annonsörer att leda trafik till videomaterial på YouTube. Med det här formatet kan företag sponsra videoklipp på YouTube när användarna söker efter och visar videoklipp. Hittills har priset för sponsrade videoklipp baserats på en kostnad per klick, på samma sätt som AdWords sökannonser. Du har alltså debiterats för varje gång som en användare har klickat på en sponsrad videoannons.

Från och med den 25 maj ändrar vi prissättningsstrukturen för formatet till en modell där du debiteras per visning, så att fokus istället hamnar på hur många användare som faktiskt visar annonsen. Det innebär att du endast debiteras när en användare klickar på en annons i ett sponsrat videoklipp och börjar visa innehållet i det sponsrade videoklippet så att en visning registreras. Den här prismodellen gör att annonseringskostnaderna stämmer bättre överens med annonseringsmålet att få faktiska visningar – något som är väldigt bra för annonsörerna.

Så här fungerar bud
När du skapar en kampanj uppmanas du fortfarande att ange ett maxbud. Skillnaden är att du istället för att ange en maximal kostnad per klick anger en maximal kostnad per visning, d.v.s. det som du är beredd att betala för en videovisning. För sponsrade videoklipp används AdWords rabattfunktion som automatiskt minskar kostnaderna. Precis som tidigare debiteras du endast ett cent mer än nästa annonsör som konkurrerar om samma eller liknande sökord eller placeringar på sidan vilket garanterar auktionsliknande effektivitet.

Så visas uppgifterna
Precis som tidigare kan kampanjer med sponsrade videoklipp skapas och hanteras direkt i AdWords eller via ads.youtube.com. Från och med den 25 maj omvandlas debiteringsvillkoren för alla kampanjer med sponsrade videoklipp officiellt från kostnad per klick till kostnad per visning och kampanjinformationen visas i annonsöversikten i båda systemen. Om du köper sponsrade videoklipp på YouTube via AdWords kan du fortfarande se hänvisningar till kostnader per klick i kampanjöversikten under tiden som vi skapar ytterligare format för kostnad per visning och justerar formuleringarna i systemet.

Besök hjälpcentret om du vill ha ytterligare information och hitta svar på vanliga frågor. Vår förhoppning är att den förändrade prissättningsmodellen gör att de sponsrade videoklippen stämmer bättre överens med dina mål och skapar bättre resultat för din verksamhet.