Många av er använder innehållsinriktning i Google Display-nätverk för att nå tilltänkta kunder när de läser material på webben som är direkt relaterade till era produkter eller tjänster. Hittills har ni kunnat göra det genom att ange sökord som tillsammans gör att annonserna visas på relevanta webbsidor. Den här veckan kommer ni även att kunna ange ämnen för att rikta in era annonser på innehåll i Googles Display-nätverk. Med detta ytterligare innehållsinriktningsalternativ kan ni välja mellan fler än 1 750 ämnen och underämnen när annonserna riktas in. Det hjälper er att snabbt nå en stor målgrupp på hela webben som är aktivt intresserade av material som har med era företag att göra.

Använda ämnen eller sökord för innehållsinriktning av annonser
Att innehållsinrikta annonserna med hjälp av ämnen ger bred inriktning och stor räckvidd. Det är ett bra sätt att snabbt och enkelt komma i kontakt med en stor målgrupp för att göra varumärket känt eller generera försäljning. När du använder ämnesinriktning tittar vårt system på alla termer på sidan för att avgöra webbsidans ämne, och förlitar sig mindre på specifika sökord. Å andra sidan kan man rikta in sig på mer specifika sidor i Display-nätverket genom att använda sökord för innehållsinriktning, eftersom man använder enskilda sökord för att utveckla ett tema i annonsgrupperna. Men bägge inriktningsalternativen kan användas tillsammans för att på ett mycket effektivt sätt nå en målgrupp i hela Googles Display-nätverk. Låt oss se på hur detta kan användas.

Säg att du säljer digitalkameror. Du skulle kunna använda sökords- och ämnesbaserad innehållsinriktning tillsammans på följande vis för att uppnå olika kampanjmål, t.ex. att öka medvetenheten om varumärket och generera försäljning.
  1. Skapa först en annonsgrupp som riktas in på underämnet Nyheter och aktuella händelser >> Tekniknyheter med en visningsannons för att öka teknikintresserades kunskaper om kamerorna.
  2. Rikta sedan in dig på underämnet Foto och video >> Kameror med en visningsannons eller ett interaktivt medieannonsformat såsom video för att personer som är intresserade av kameror ska kunna se dina produkters funktioner och fördelar.
  3. Skapa till sist en separat annonsgrupp med sökordsbaserad innehållsinriktning med sökord som är fokuserade på ett visst varumärke eller en viss kameramodell. Använd sedan en text- eller visningsannons med ett specialerbjudande eller en rabatt på kameran för att generera försäljning bland användare som läser recensioner av det kameramärket eller den kameramodellen.
Det här är bara ett exempel på hur du kan använda ämnes- och sökordsbaserad innehållsinriktning tillsammans för att öka medvetenheten om varumärket, få fler intresserade och generera försäljning. Du kan även undanta ämnen och underämnen för att finjustera inriktningen.

Precis som de övriga inriktningsalternativen i Display-nätverket stöds alla annonsformat vid innehållsinriktning på ämnen, t.ex. text-, visnings-, video- och interaktiva medieannonser, samt alla våra budgivningsalternativ såsom kostnad per klick (CPC), kostnad per tusen visningar (CPM) samt kostnad per förvärv (CPA). Dessutom har du fortfarande tillgång till rapporter på webbadressnivå och andra verktyg såsom Omvandlingsoptimeraren.

Om du vill undersöka om det här inriktningsalternativet passar dig kan du läsa våra tips om de bästa tillvägagångssätten. Sedan kan du fördjupa dig i ämnet genom att läsa våra Hjälpcenter-artiklar.