Spårbarhet är en kärnprincip hos AdWords. För att förbättra annonsörernas upplevelse inför vi ändringar i AdWords-policyerna så att annonsörer som samarbetar med tredjepartspartner kan se vilket resultat de får med AdWords och vad de kan förvänta sig av sina partner. Vi anser att fokusering på det som är bäst för annonsörerna är den långsiktigt bästa vägen att gå för tredjepartsföretag som arbetar med AdWords.

I juli och december 2010 informerade vi om flera ändringar när det gällde hur tredjepartsföretag ska tillhandahålla rapporter och information om AdWords till sina kunder, bland annat ett informationsdokument till alla tredjepartsföretag där 80 procent av annonsörerna spenderar mindre än 1 000 $ i månaden.

I dag vill vi meddela att vi har uppdaterat AdWords-policyerna med ett avsnitt för tredjepartsföretag som innefattar kraven på rapportering och information ovan. Vi har även förtydligat verkställandet och hanteringen av annonsörer som inte följer våra policyer och informerat annonsörerna om hur de kan kontakta oss med klagomål om tredjepartsföretag. Se en översikt över Googles tredjepartsprogram här.

Vi anser att de flesta annonsbyråer, återförsäljare och andra tredjepartsföretag som säljer AdWords redan följer våra policyer och behöver göra mycket få ändringar i sina system, om några alls. Proaktiva granskningar av utvalda tredjepartsföretag inleds den 1 april 2011, men vi rekommenderar att du ser till att du följer våra krav redan i dag. Vi kommer också fortsättningsvis att utreda eventuella klagomål och vidta lämpliga åtgärder.

För annonsörerna har vi uppdaterat AdWords Hjälpcenter med information och länkar till gällande tredjepartspolicyer. Om du upptäcker att en tredjepartspartner bryter mot våra policyer kan du informera oss via kontaktformuläret i AdWords Hjälpcenter här.

Vi hoppas att ändringarna gör det tydligare för tredjepartsföretag och annonsörer vilka AdWords-policyer som tredjepartsföretagen förväntas följa och att de får tillräcklig information om Googles krav på tredjepartsföretag. Vi tror att de nya kraven säkerställer att alla annonsörer som samarbetar med ett tredjepartsföretag förstår sin betydelse och får en bra upplevelse.

Skrivet av Katherine Wasilenko - Product Marketing Manager och Markus Ahlberg - Inside AdWords-teamet