Vi testar regelbundet varianter av vår sökresultatsida för att optimera resultatet för både dig och våra användare. På samma sätt försöker du säkert alltid att hitta sätt att maximera varje rad i din annons för att nå ut till användare. För att underlätta har vi nyligen genomfört en förändring för vissa annonser som innebär att du kan visa mer information där den har som störst chans att synas – i rubriken.

Under de senaste veckorna har vi ändrat på placeringen av den första beskrivningsraden för vissa annonser som visas ovanför sökresultaten på Google. För vissa annonser där varje rad ser ut att vara en tydlig mening och som slutar med korrekt interpunktion har beskrivningsrad 1 flyttats till rubriken och avgränsats med ett bindestreck. Som ett resultat har vissa annonser som visas högst upp inte längre några rubriker. Här är ett exempel:

Vi har märkt att ändringen har resulterat i högre klickfrekvenser för annonser som visas med den längre rubriken och samma gäller för andra annonser placerade högt upp som visas bredvid dem. Den leder även till en bättre upplevelse för användare genom att lyfta fram mer information i annonsen.

Även om bara några annonser visas med den längre rubriken kan du öka dina chanser genom att se till att varje rad i annonsen är en tydlig mening som avslutas med lämpligt skiljetecken (t.ex. punkt eller frågetecken). Eftersom detta är en global ändring kan interpunktionen variera från land till land.

Mer information finns i vårt hjälpcenter .