För två veckor sedan började vi med att titta på rapporterna i rapportcentret och hur det går till att öppna dem från fliken Kampanjer. Vi diskuterade hur filter och datumintervall kan användas och hur kolumnerna kan aktiveras och inaktiveras när rapportparametrarna anges.