För några månader sedan lanserade vi AdWords Kampanjexperiment (ACE), ett kostnadsfritt verktyg som gör det lättare att testa och exakt mäta hur dina ändringar påverkar sökord, bud, annonsgrupper, placeringar – och nu även själva annonserna! Med ACE kan du köra experimentändringar på en viss procentandel av din AdWords-trafik. Du kan jämföra statistiken för experimenttrafik med kontrollgruppstrafik och få statistiskt signifikanta resultat som ger dig en god uppfattning om huruvida dina experimentändringar förbättrar resultaten eller inte.