Som den andra delen i serien om hur man bör skriva en bra annonstext ska vi fokusera mer på de kosmetiska detaljerna. Visst är fortfarande viktigt att skriva minst två olika varianter av annonstexten, tänka på grammatiken, vara beskrivande för de produkter du marknadsför samt djuplänka annonserna till rätt produkt/tjänst på hemsidan. Dock är det också viktigt att tänka på hur annonsen kan dra uppmärksamhet till sig från de potentiella kunder som söker på Google. Om vi fortfarande tittar på samma teknikföretag som tidigare och företaget vill marknadsföra och sälja digitalkameror, så kanske annonstexten från början ser ut såhär: