Under det senaste året har vi satsat på att investera i visningsannonsering. Vi har sett allt fler annonsörer köra visningskampanjer på Google. Vi har lanserat nya funktioner och inriktningsalternativ och mer exakta mätverktyg. Vi har lagt till fler platser för utgivare (via Google AdSense och DoubleClick Ad Exchange) i vårt annonsnätverk med mer än en miljon platser så att visningsannonsörerna ska ha fler platser att annonsera på. Samtidigt har annonsörerna fortsatt att visa annonser på YouTube och våra egna webbplatser. I ett försök att förtydliga vad vi erbjuder annonsörer och byråer i fråga om visningsmedier har vi valt ett nytt gemensamt namn för alla dessa webbplatser: Google Display-nätverket.

Google Display-nätverket består av alla de webbplatser (förutom sökwebbplatser) där annonsörerna kan köpa annonser via Google. Det gäller bland annat YouTube, Googles webbplatser såsom Google Ekonomi, Gmail, Google Maps, Blogger samt över en miljon webb-, video-, spel- och mobilvisningspartner (våra visningspartner omfattar alla AdSense- och DoubleClick Ad Exchange-partnerwebbplatser som tillåter text- och/eller visningsannonser). I Google Display-nätverket erbjuds alla annonsformat – text-, bild-, interaktiva medie- och videoannonser – vilket innebär att annonsörerna kan ge kreativiteten fritt spelrum och komma i kontakt med konsumenter på hela webben.

Annonsörerna kan köpa annonser i Google Display-nätverket via vårt auktionsbaserade AdWords-system genom att lägga bud på önskade annonsplaceringar och genom att reservera plats på YouTube och Google Ekonomi med hjälp av sina Google-kontoteam. Det fungerar på samma sätt som förut d.v.s. att annonsörerna köper plats på dessa webbplatser.

Under ett par veckor framåt kommer gränssnittet i AdWords att anpassas. Den nya termen används där du hittills sett Googles innehållsnätverk. Vi har även lanserat en ny webbplats där webbplatserna och fördelarna med Google Display-nätverket visas upp.

Vi gör allt för att kunna erbjuda de bästa visningsannonslösningarna och ser fram emot att införa nya funktioner i Google Display-nätverket som hjälper annonsörerna att nå sina mål.


Skrivet av Neal Mohan - vice VD för produkthantering, och Kristin Sarstedt - Inside AdWords-teamet