Det sista inlägget i vår serie om webbdesign handlar om några av de verktyg som hjälper dig att testa och spåra resultaten för din webbplats. Tack vara ett flertal kostnadsfria AdWords-verktyg kan du:
  • Prova dig fram med olika utformningar av webbplatsen för att testa vilken layout som är den mest effektiva
  • Skaffa detaljerad information om besökarnas platser, språk och beteende online
  • Mäta antalet försäljningar som har genererats på webbplatsen via dina AdWords-kampanjer
Du kan göra allt detta med hjälp av tre viktiga AdWords-verktyg, nämligen webbplatsoptimeraren, omvandlingsspårning och Google Analytics.

Webbplatsoptimeraren

Webbplatsoptimeraren är ett testverktyg för webbplatser som du använder för att prova olika varianter av webbplatsens innehåll samtidigt och sedan se vilken variant som är mest lönsam för dig vad gäller att skapa omvandlingar, d.v.s. försäljning, potentiella kunder eller någon annan åtgärd som du bedömer är värdefull. Du kanske vill jämföra omvandlingsfrekvensen för en sida där du inkluderar en bild och en sida med enbart text.

När du har tillräckligt med uppgifter kan du visa detaljerade rapporter för att förbättra din verksamhet. Det här innebär att du inte längre behöver gissa! Istället kan du förlita dig på fakta när du har ändrat webbplatsen och du kan fatta välgrundade beslut om din webbdesign.
Läs mer om hur du börjar använda webbplatsoptimeraren genom att klicka här

Omvandlingsspårning

Omvandlingsspårning är ett rapporteringsverktyg i ditt Google AdWords-konto som visar vilken avkastning du får från AdWords. Det är ett enkelt och praktiskt sätt att ta reda på hur effektiva dina kampanjer är vad gäller att generera försäljningar eller skapa potentiella kunder på webbplatsen. Den hjälper dig att bättre planera din budget, vilket resulterar i ökad lönsamhet på dina investeringar online.

När du har installerat omvandlingsspårning på webbplatsen kommer du att kunna jämföra hur många klick du får via AdWords-annonserna och hur många av dessa besökare som faktiskt köper din produkt. För att kunna göra detta behöver du bara ange rätt omvandlingssida (vanligtvis den sida som visas efter att användaren har besökt "Tack för din beställning/Tack för att du registrerade dig", som bekräftar försäljningen eller åtgärden) och infoga ett javascript (i AdWords-kontot) inom sidans body-taggar. Det här är enkelt att göra och tar endast några minuter för dig eller webbansvarig att utföra. Mer information finns på den här sidan.

Google Analytics

Google Analytics är ett kraftfullt webbanalysverktyg som gör att du får detaljerade och mätbara uppgifter om vilka dina användare är och vad de gör när de besöker din webbplats. Du kan visa rapporter om vilka sidor dina besökare kommer från (inte bara AdWords-annonser, utan t.ex. grundläggande söknätverk eller hänvisade webbplatser), var de befinner sig eller vilket språk de talar. Du kan även hitta exakta data om hur länge de stannar på specifika sidor på webbplatsen, vad utgångsfrekvensen är för några av sidorna och hur många sidor varje besökare i genomsnitt visar.

Installationen liknar den för omvandlingsspårning, men det javascript som finns i ditt AdWords-konto måste infogas på webbplatsens alla sidor för att verktyget ska fungera korrekt. Läs mer om detta verktyg här.

Det här var sista delen av vår webbdesignserie. Vi hoppas att du har fått lära dig mer om vad du kan göra med din webbplats och hur du kan förbättra den så att den blir ett effektivt försäljningsverktyg online.