Under de senaste månaderna har du kanske sett meddelanden eller öppnat fliken Möjligheter direkt för att få anpassade sökordsförslag och budgetförslag som kan optimera ditt konto. Nu har vi utökat funktionerna på fliken Möjligheter genom att lägga till budförslag.

Budförslag, som baseras på data från budsimulatorn, hjälper dig att höja eller sänka dina bud på vissa sökord för att förbättra avkastningen på din AdWords-investering. Det innebär att oavsett om du vill sänka de totala kostnaderna eller öka trafiken till din webbplats, kan anpassade budförslag hjälpa dig att avgöra exakt vilka bud som du skulle kunna justera för att få ut så mycket som möjligt av din annonseringsbudget.

Budförslag visas i ditt konto om
  • Vi har fastställt att det finns en möjlighet för dig att få avsevärt fler klick utan en avsevärd kostnadsökning.
  • Vi har fastställt att det finns en möjlighet för dig att spara pengar utan att offra ett stort antal klick.
Budförslagen visas i vissa annonsörers konton från och med idag och blir tillgängliga i alla annonsörers konton under de närmaste veckorna.

(Klicka på bilden om du vill se den i större format)

Budförslagen visas med uppskattad effekt på kostnad, visning och klick. När du klickar på ett budförslag visas ett diagram med klick i förhållande till kostnad för flera olika budbelopp, inklusive sökordets aktuella bud (markerat med grått) och det föreslagna budet (markerat med gult), precis som i budsimulatorn. Om du höjer ett bud bör du fundera över om de extra klick och visningar du får är värda den möjliga ytterligare kostnaden. Om du sänker ett bud bör du fundera över om den insparade kostnaden är värd den möjliga förlusten av klick och visningar.
Uppskattningarna är varianter av tidigare resultat under de senaste sju dagarna och är inte försök att förutse eller uppskatta framtida resultat. Dessutom kan det alltid ske förändringar i trafikmönster, så tänk på att det framtida resultatet kan variera med tiden. Om du har anledning att tro att nästa veckas trafik skiljer sig mycket från den föregående, till exempel på grund av högtider, kan det vara bra att ta sådan information i beaktande när du väljer bud.

Även om verktyget inte vet tillräckligt mycket om dina annonseringsmål för att ge en rekommendation om vilket specifikt bud som är bäst för dig, ger det värdefull information och budförslag som du kan överväga. Vi föreslår att du använder den information vi tillhandahåller för att få insikt i hur olika bud kan påverka resultatet. Använd den insikten tillsammans med annan information, till exempel avkastning på investering, för att välja bud som stödjer dina annonseringsmål.

Om du vill ha ännu mer information om budförslag, inklusive information om hur vi genererar förslagen, kan du läsa vår detaljerade artikel i AdWords Hjälpcenter.

Fliken Möjligheter är ett slags startsida för kontooptimering. Du kan visa alla anpassade optimeringsförslag på samma ställe och ta välgrundade och informerade beslut om flera olika förslag innan du gör några ändringar. Vi föreslår att du kontrollerar fliken Möjligheter med några veckors mellanrum för att se om det finns nya förslag. Fortsätt att hålla utkik efter nya funktioner under de kommande månaderna medan vi arbetar på att göra fliken Möjligheter till en ännu kraftfullare resurs för dig.

Skrivet av Alex Kenin & Anna Jansson- Inside AdWords-teamet