Det finns tre typer av annonsörer som driver kampanjer i Googles innehållsnätverk. Den första typen är direktsvarsannonsörer som mäter framgången för sina kampanjer i antal klick, trafik till webbplatserna och försäljning. Varumärkesannonsörer använder däremot visningsannonser för att öka medvetenheten och intresset kring en produkt eller tjänst som användarna kan tänkas köpa vid ett senare tillfälle. Den tredje typen är annonsörer vill kombinera de båda målen och både öka medvetenheten och driva besökarna till handling.

I Googles innehållsnätverk har vi fokuserat på att ta fram nya funktioner som underlättar varumärkesannonsering av alla slag. Efter önskemål från våra varumärkesannonsörer lanserar vi i dag en ny funktion som gör det enklare att nå annonseringsmålen.

Funktionen filtrerar bort annonsutrymme nedanför mitten så att varumärkesannonsörerna får större möjlighet att välja var annonserna ska visas. Med det nya filtret kan annonsörerna visa annonser som syns på skärmen redan när sidan hämtas så att användarna inte måste rulla ned på sidan för att se annonserna.

Med tanke på alla olika webbläsare, skärmstorlekar och skärmupplösningar som förekommer är det svårt att förutsäga var annonsen kommer att hamna eftersom samma placering kan se olika ut på olika skärmar. För att förenkla arbetet har Google infört en statistikbaserad lösning som bestämmer vilka annonser som ska visas ovanför och nedanför mitten. Den statistikbaserade modellen tar bara hänsyn till annonser ovanför mitten om de syns i sin helhet på skärmen när webbläsarfönstret öppnas.

Vårt mål med funktionen är att ge varumärkesannonsörerna större kontroll över var annonserna visas och att göra Googles innehållsnätverk till en ännu mer effektiv och kontrollerad miljö för att köra högpresterande varumärkeskampanjer.