Idag vill vi berätta om fördelarna med att länka Google AdWords med Google Analytics.

Genom att länka dina Google AdWords- och Google Analytics-konton kan du spåra besökarnas beteende när de klickar på dina AdWords-annonser. Detta gör det enklare för dig att mäta avkastningen på investeringen för din AdWords-budget och göra ändringar om det behövs. Detta är en kostnadsfri funktion som gör att du kan bedöma kvaliteten, och inte bara kvantiteten, på AdWords-trafiken.

Dessutom vid integreringen av Google AdWords och Analytics kan du se varifrån dina besökare kommer, vad som är populärt innehåll och framförallt var dina användare omvandlas till kunder. En ytterligare fördel med att länka dina konton är att du får åtkomst till Google Analytics bara genom att klicka på fliken Analytics i AdWords-kontot. Det gör det enkelt för dig att snabbt kolla statistik för ditt AdWords-konto.

Du kan följa besökarnas aktiviteter på din webbplats genom data och statistik om exempelvis:
  • Visade sidor för respektive besök från AdWords
  • Genomsnittlig tid på webbplatsen - Det här innebär att du kan se vilka AdWords-kampanjer som lockar besökare att stanna kvar på din webbplats.
  • Procentandelen av dessa besökare som var nya på din webbplats.
  • Avvisningsfrekvensen (det vill säga procentandelen av besök på endast en sida eller besök där personen lämnade webbplatsen från ingångssidan)
Med integreringen av AdWords och Analytics kan du även visa AdWords-uppgifter relaterade till målomvandling eller e-handel. Genom att klicka på knappen Jämförelse i sökordsrapporten i AdWords-avsnittet i Google Analtyics kan du jämföra med webbplatsens genomsnitt. Därefter kan du segmentera på målomvandling/e-handel. På så vis kan vi se vilka sökord som ger resultat som ligger över eller under webbplatsens genomsnitt.

Alternativt kan du titta på avvisningsfrekvensen för varje sökord. Även här kan vi se vilka sökord som genererar över eller under webbplatsens genomsnitt. Detta innebär att du kan se vilka sökord som genererar flest intäkter och sedan kan du höja eller sänka dina bud därefter.

Har du funderat på att även använda webbplatssökning för att få förslag på dina sökord i AdWords?

Webbplatssökning är ett Google-verktyg som gör att dina användare kan söka efter produkter på din webbplats. När verktyget är installerat kan du använda webbplatssökningen i innehållsavsnittet i Google Analytics för att analysera användarnas sökfrågor och målsidorna som frågorna leder till.

Med rapporten Söktermer ser du alla sökfrågor som användarna har angett. Därefter kan du se om besökare omvandlas till kunder i avsnittet Mål/E-handel när de har använt dessa sökord. I så fall kan du bedöma om du ska lägga till sökorden i kampanjerna eller höja dina bud på dem.

Har du tänkt på att även använda Google Analytics för att upptäcka nya placeringar som du eventuellt kan rikta in AdWords-annonserna på?

Om du studerar rapporterna Hänvisningswebbplatser i avsnittet Trafikkällor i Google Analytics-kontot så kan du se varifrån trafiken kommer. Om du tittar på dessa webbplatser kanske du ser att de flesta av dem är bloggar eller forum som innehåller AdWords-annonser, vilket betyder att du förmodligen kan rikta in webbplatserna i dina placeringar. Allt du behöver göra är att exportera listan med hänvisningar till en .csv-fil och redigera dem enligt önskad inriktning. Sedan kopierar och klistrar du in hänvisningarna i din placeringskampanj så att du får en mycket välriktad AdWords-kampanj.

Lär dig mer om Google Analytics i de här tre videorna:
Skrivet av Paul O'Neill och Laura-Kate Jennings – Analytics-användare