Vi får ofta frågor som handlar om moms, så jag tänkte ta tillfället i akt och reda ut begreppen.

För det första: alla AdWords-konton med företagsadress inom EU är momspliktiga. Hur du sedan betalar momsen beror på om du valt att annonsera i affärssyfte eller inte. Att annonsera i affärssyfte betyder att du annonserar för ekonomisk vinning och de allra flesta AdWords-annonsörer annonserar i affärssyfte.
  1. Om du svarat ja på frågan om du annonserar i affärssyfte kommer vi inte att lägga på moms på dina annonseringskostnader. Du är däremot skyldig att självdeklarera momsen i det EU-land där ditt företag är registrerat. Om ditt företag är registrerat i Sverige självdeklarerar du alltså din moms i Sverige enligt den svenska momssatsen.
  2. Om du svarat nej på frågan om du annonserar i affärssyfte behandlas ditt konto som ett personligt konto och du debiteras automatiskt moms enligt den aktuella momssatsen på Irland (där Googles europeiska huvudkontor finns). Mer utförlig information om AdWords och moms hittar du i vårt Hjälpcenter.
Vi får många specifika frågor om momsredovisning. Tyvärr kan inte vi på Google AdWords ge råd om moms. Om du har frågor om hur du ska redovisa dina momskostnader bör du kontakta din skatterådgivare eller skatteverket. Du kan också läsa mer om momsregistrering i EU.