Omvandlingsoptimeraren är en kostnadsfri AdWords-funktion som hanterar kampanjkostnaderna utifrån dina kostnadsmål.

Om du exempelvis vill att besökaren ska fylla i ett formulär, registrera ett konto eller köpa en produkt, så vill du att den som klickar på din AdWords-annons ska göra något särskilt på din webbplats. Omvandlingsoptimeraren hjälper dig att omvandla fler besökare till kunder till en kostnad som underskrider det tak du fastställt i ditt AdWords-konto.

I det här inlägget ska vi ta upp några sätt att hantera bud för att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen för ditt företag med hjälp av omvandlingsoptimeraren.

I genomsnitt ökar omvandlingarna med 21 % för annonsörer som använder omvandlingsoptimeraren, samtidigt som CPA minskar med 14 %*. Men för att få bästa tänkbara resultat för ditt företag måste du ställa in högsta CPA (kostnad per förvärv) noggrant och eventuellt testa några olika CPA för att komma fram till vad som fungerar bäst för just dig.

Hur väljer jag högsta CPA?

För att få lönsamhet i företaget finns det ett maxbelopp att lägga på varje försäljning eller potentiell kund innan annonseringskostnaderna överstiger värdet av den genomförda omvandlingen. Detta ger ett nollresultat.

Ta noga reda på hur mycket du kan eller vill lägga på att säkra varje omvandling så att du går med vinst. När du tagit reda på det kan du bestämma ett högsta CPA-bud, och sedan hanterar omvandlingsoptimeraren dina CPC-bud så att bästa resultat uppnås. Det finns ingen entydig regel när det gäller att bestämma CPA-bud – men det är du som känner ditt företag bäst.

Hur maximerar jag omvandlingar och avkastningen på investeringar?

Att bestämma högsta CPA-bud är som att bestämma högsta CPC-bud på så vis att trafiken för en viss kampanj kan begränsas med ett för lågt CPA. Om du märker att du får färre omvandlingar än önskat, pröva då att öka högsta CPA lite. Låt omvandlingsoptimeraren köra några dagar på en CPA-nivå som du vill testa och se hur det går genom att kolla hur många omvandlingar du får med den nya kostnaden samt hur stor vinst du gör på den nya nivån. Tänk på att det lägsta CPA-budet inte alltid leder till maximal vinst för just ditt företag.

Ett enkelt exempel ...

Ponera att du gör 100 SEK i vinst på varje såld T-tröja före AdWords-kostnaden. Om den genomsnittliga kostnaden per omvandling är 20 SEK och du får 100 omvandlingar i veckan till den kostnaden skulle du göra 8 000 SEK i vinst efter avdrag för annonseringskostnaderna.

Men om du höjer det maximala CPA-budet för att få den genomsnittliga kostnaden 30 SEK per omvandling får du 200 omvandlingar i veckan, för du får fler omvandlingar genom att lägga ett högre bud. Då blir din vinst 14 000 SEK när annonseringskostnaden är avdragen.

Låt omvandlingsoptimeraren köra några dagar på varje CPA-nivå som du vill testa och utvärdera sedan resultaten.

Ska jag inrikta mig på särskilda problemområden?

Eftersom CPA ställs in på annonsgruppsnivå kommer en ändring av det högsta budet att påverka samtliga sökord i gruppen. Om du märker att några av dina sökord ger bra resultat med nuvarande CPA men skulle vilja förbättra resultaten för andra, kan det vara idé att dela upp annonsgruppen i mindre grupper.

Testa att låta de mest lönsamma sökorden stå kvar i den nuvarande annonsgruppen och att placera några av de svagare sökorden i en ny annonsgrupp inom samma kampanj. Nu kan du justera CPA-nivån för de lönsammaste sökorden så att de ger fler omvandlingar, samtidigt som du övervakar och förbättrar sökord med mindre trafik tills de blir lönsamma för dig.

Jag måste sänka CPA för att inte gå med förlust. Vilken inverkan ger det?

Ponera att du måste sänka nuvarande den genomsnittliga kostnaden per omvandling för vissa produkter för att bibehålla lönsamheten. Sänk annonsgruppens högsta CPA-bud gradvis över tid och se vad det ger för resultat. Sannolikt minskar trafiken och du får färre klick och omvandlingar när du sänker högsta CPA. Varje omvandling bör dock inte överskrida den kostnadsnivå du önskar.

Jag vill få ut mesta möjliga av min budget

Om du inte når upp till kampanjens dagliga budget men är beredd att göra det kan du testa med att höja CPA för vissa annonsgrupper. Då kan du se hur många fler omvandlingar som går att få på den högre CPA-nivån.

Annars kan du skapa en ny annonsgrupp med nya sökord till kampanjen. Med omvandlingsoptimeraren kan du testa brett matchande sökord för att kolla vad dina potentiella kunder letar efter, samtidigt som du försöker att bara visa dina annonser vid en trolig omvandling. Med sökfrågerapporten kan du ta reda på exakt vilka sökord som leder till omvandlingar och lägga till dem direkt i kampanjen för bästa resultat.

Läs mer om omvandlingsoptimeraren. Här får du reda på hur du kan aktivera omvandlingsoptimeraren i ditt AdWords-konto genast.

* I denna analys jämförs resultaten för kampanjer som använder omvandlingsoptimeraren med en kontrollgrupp kampanjer. Analysen visar snitteffekten av omvandlingsoptimeraren. Den verkliga effekten varierar från kampanj till kampanj.

Skrivet av Anna - Inside AdWords-teamet