I AdWords används sökordens kvalitetsresultat för att se till att endast de mest relevanta annonserna visas för användare i Google och i Googles nätverk. I detta inlägg beskriver vi hur sökordens kvalitetsresultat avgör om din annons visas eller inte. Här finns även tips om hur du kan förbättra kvalitetsresultatet och därmed annonspositionen.

Vad exakt innebär kvalitetsresultat?

Kvalitetsresultatet är en dynamisk variabel som beräknas för varje sökord. Det är en kombination av flera olika faktorer och det mäter hur relevant ditt sökord är för din annonstext och för en användares sökfråga. Det tar även hänsyn till målsidans kvalitet.

Ett kvalitetsresultat beräknas varje gång ditt sökord matchar en sökfråga. I allmänhet gäller att ju högre kvalitetsresultatet är, desto lägre blir dina kostnader och desto bättre blir annonspositionen.

Hur kontrollerar jag kvalitetsresultatet?

För att dina annonser och sökord ska ge bra resultat rekommenderar vi att du kontrollerar kvalitetsresultatet regelbundet. Det är viktigt att du tar bort sökord med hög kostnad och dåliga resultat så att du använder din annonsbudget så effektivt som möjligt. Du kan enkelt kontrollera kvalitetsresultatet för varje sökord i kontot genom att följa nedanstående anvisningar:
  • Logga in på ditt AdWords-konto.
  • Klicka på fliken "Kampanj".
  • Klicka på en annonsgrupp.
  • Välj "Sökord". Bredvid sökordet kan du klicka på bildtecknet i kolumnen Status. Där finner du ditt kvalitetsresultat för det aktuella sökordet.
Hur fungerar kvalitetsresultatet?

Det händer ofta att annsörer tror att deras annons inte visas eftersom de inte kan se den på första sidan. Tänk på att om systemet har uppskattat ditt kvalitetsresultat som relativt lågt kan annonsen ändå visas på någon av efterföljande sidor.

Exempel: Per odlar tulpaner. Han säljer enbart buketter med tulpaner och tulpanlökar. Om Per lägger till ordet blomma till sina sökord skulle kvalitetsresultatet för detta sökord bli ganska lågt. En tulpan är såklart en blomma, men sökordet är inte tillräckligt specifikt i förhållande till vad Per säljer. Sökord som t.ex. "tulpaner säljes", "tulpanlökar", "tulpanbukett" och "rosa tulpan" är å andra sidan mycket relevanta till Pers verksamhet och kvalitetsresultatet blir därmed högt.

Här följer några tips som kan hjälpa dig på vägen!

Om din annons inte visas eller annonspositionen inte är tillräckligt hög på grund av ett lågt kvalitetsresultat kan du följa dessa anvisningar för ett förbättrat kvalitetsresultat:
  1. Använd specifika sökfraser med flera ord istället för enstaka och/eller allmänna sökord. Använd exempelvis "bed and breakfast Stockholm" (specifikt) istället för "bed and breakfast" (mycket allmänt).
  2. Skapa nya annonsgrupper där dina riktade sökord ingår i annonstexten. Om din annons innehåller ord som ingår i användarens sökning visas dessa ord med fetstil i annonsen. Detta inkluderar annonsrubriken, annonstexten och visad adress. Användare är mer benägna att klicka på annonser som den här, eftersom utseendet är mer framträdande.
  3. Använd beskrivande och specifik annonstext för att belysa annonsens relevans. Det är även en bra idé att använda imperativ, som t.ex "Ring nu!" eller"Kontakta oss".
Håll utkik efter vårt nästa inlägg om varför din annons inte visas, där vi beskriver budgetrelaterade problem.

Skrivet av Anna, Chantel och Jantien - AdWords-teamet