Tidigare i år nämnde vi våra planer (engelskt blogginlägg) på att förbättra mätning av omvandlingar för visningsannonskampanjer i Googles innehållsnätverk. Idag lanserar vi en ny funktion, Rapporter om visningsbaserade omvandlingar i Googles innehållsnätverk, för att hjälpa dig att mäta värdet av visningsannonskampanjer på ett bättre sätt.

Visningsannonser är ett effektivt sätt att öka kundernas medvetenhet om ett varumärke och få dem att fundera på att köpa en produkt. Med rapporter om visningsbaserade omvandlingar går det bättre att mäta genomslagskraften hos en visningsannonskampanj i de fall då annonsen visas men inte omedelbart erhåller ett klick. Rapporter om visningsbaserade omvandlingar innehåller noga sagt det antal omvandlingar som har skett inom 30 dagar efter det att visningsannonsen visades utan att erhålla något annonsklick.

Med rapporter om visningsbaserade omvandlingar är det mycket enklare att jämföra resultatet från en kampanj i Googles innehållsnätverk med resultatet från andra visningsannonskampanjer. Den här funktionen kan även vara till hjälp för att ta reda på de bästa sätten och platserna att annonsera på, hur visningsannonskampanjerna kan optimeras mest effektivt och i sista hand hur marknadsföringsbudgeten kan användas mest ändamålsenligt.

Här följer ett exempel på hur rapporter om visningsbaserade omvandlingar fungerar

Låt säga att du säljer djurfoder på nätet och att du mäter omvandlingarför användare som registrerar sig för att ta mot nyhetsbrev från webbplatsen och tacksidan som visas efter ett köp. Om en användare ser men inte klickar på din visningsannons, besöker webbplatsen inom 30 dagar och då registrerar sig som mottagare av nyhetsbrevet samt köper ett par dussin burkar ekologisk kattmat, så rapporteras två visningsbaserade omvandlingar på fliken Kampanjer i AdWords.

Från och med idag kan du alltså aktivera den valfria rapportkolumnen Visningsbaserade omvandlingar på fliken Kampanjer i AdWords. Om rapporter om visningsbaserade omvandlingar ska fungera för dina kampanjer måste du ha installerat AdWords-omvandlingsspårning.

Läs mer om rapporter om visningsbaserade omvandlingar i Googles innehållsnätverk på Hjälpcentret. Vi hoppas att den här funktionen ger dig bättre information om dina kampanjer och att du får ut så mycket som möjligt av dina visningsannonskampanjer.