Genom att skapa mål i Google Analytics, kan du spåra omvandlingarna på din webbplats. En omvandling motsvaras av en handling som du önskar att dina besökare genomför. Ett mål kan exempelvis vara att en kund genomför ett köp eller registrerar sig för ett nyhetsbrev.

Vi har tagit fram en instruktionsvideo som förklarar hur du ska gå tillväga för att skapa mål i ditt Google Analytics-konto. Videon är endast två minuter lång, och efter att du har sett filmen kommer du kunna skapa mål för din webbplats, givet att ditt Analytics-konto är korrekt konfigurerat.
Vi hoppas att du tycker filmen var till hjälp, samt att du får användning av spårningen av mål i ditt Google Analytics-konto.

Du kan hitta mer information om hur du skapar mål på denna sida i Hjälpcentret för Google Analytics.