Om du använder Google AdWords kostnadsfria verktyg för omvandlingsspårning kan du se hur effektiv annonseringen är när det gäller försäljning och potentiella kunder på webbplatsen. Genom att använda omvandlingsspårning kan du fatta smartare beslut om budgivning och budgetar. När du inser hur mycket en omvandling är värd för dig kan du ändra i kampanjerna utifrån sökordens lönsamhet.

Om du vill bjuda strategiskt utifrån sökordens avkastning på investeringen måste du ha tillräckligt mycket omvandlingsdata. Vi rekommenderar därför att du väntar en till tre veckor för att ta reda på sökordens resultat i fråga om avkastning på investeringen, även om det kan bero på hur många omvandlingar du får från AdWords. Utgå från sökordens resultat och justera buden för varje enskilt sökord. Något av följande tre scenarion kommer troligen att inträffa:

A) Sökord med låg kostnad per omvandling och låg position

I det här fallet kan du höja kostnaden per klick så att annonsen visas på en högre position för att få större exponering och eventuellt fler klick och omvandlingar. Vi rekommenderar att du justerar sökordsbuden gradvis så att du alltid håller dig under den högsta kostnaden per omvandling.

B) Sökord med låg kostnad per omvandling och hög position

Om kostnaderna per omvandling är under det högsta belopp du är villig att betala för en omvandling och den genomsnittliga annonspositionen för sökorden är nära 1 ska du se till att den dagliga budgeten inte begränsar annonsvisningen så att du slipper gå miste om värdefulla klick som kan ge en positiv avkastning på investeringen.

C) Sökord med hög kostnad per omvandling

När du har filtrerat bort flertalet sökord med låg omvandlingsfrekvens med hjälp av negativa sökord, rekommenderar vi att du sänker buden för de sökord som har en hög kostnad per omvandling. Det leder till en lägre annonsposition som eventuellt ger färre klick och omvandlingar, men det kan också hjälpa dig att behålla kostnaden per omvandling under det högsta beloppet som du är villig att betala för en omvandling. Om kostnaderna fortfarande överstiger det högsta beloppet kan du välja att ta bort de sökorden och fokusera budgeten på de sökord som ger bättre resultat.

Vi vill också poängtera att Internettrafiken och konkurrenternas aktivitet ständigt förändras. Utvärdera kampanjens resultat med jämna mellanrum och gör de ändringar som behövs.