Ett av det främsta målen med det nya gränssnittet är att underlätta hanteringen av dina kampanjer. Vi ville dessutom erbjuda vissa av fördelarna med andra Google-produkter, t.ex. kortkommandon. Precis som i Gmail kan du snabbt navigera i kontot utan att behöva använda musen. I det nya AdWords-gränssnittet finns det flera praktiska kortkommandon:

Kontonavigering

g och sedan o: Öppna Alla onlinekampanjer
g och sedan c: Öppna fliken Kampanjer
g och sedan r: Öppna fliken Annonsgrupper
g och sedan k: Öppna fliken Sökord
g och sedan n: Öppna fliken Nätverk
g och sedan a: Öppna fliken Annonser
g och sedan s: Öppna fliken Inställningar

Tabellnavigering och åtgärder

j/k: Nästa/föregående rad i den primära datatabellen
x: Välj aktuell rad (Skift + x för flera rader)
e: Redigera
p: Pausa
n: Aktivera
d: Ta bort
l: Hämta

Redigera annonsgrupper och sökord

e: Redigera markerade rader
Ctrl + piltangenter: Flytta mellan redigerbara fält
Ctrl + s: Spara ändringar
Esc: Avbryta redigeringsläget

Om du glömmer bort kortkommandona kan du alltid hitta dem i den hjälp-widget som finns längst ned till vänster i ditt konto.Detta var första delen av vår Nytt-gränssnitt-torsdag serie. Du finner mer information om det nya gränssnittet här!