Hos Google har vi som målinriktning att ge support i alla våra produkter i de 40 språk som läses av mer än 98 % av internetanvändare. Detta gör vi genom det så kallade 40 språk initiativet. I det ljuset finns nu nybörjarguiden för SEO som utgavs på engelska i november 2008 även på svenska samt även på danska, norska och finska!

Denna grundhandbok är full av tips på hur man gör sin sida mer användar- samt Google-vänlig. Handboken har hittills varit en stor succé!

När du har läst handboken och implementerat de förslag som ges så kan vi även rekommendera ett besök i Googles svenska hjälpgrupp för webbansvariga.

Vi hoppas att du kommer gilla den svenska handboken samt att vi ser dig snart i hjälpgruppen!