Det är viktigt att du förstår avkastning på din investering så att du kan fatta välgrundade beslut för hur du ska hantera dina AdWords-kampanjer.

Vad är avkastning på investeringen?

Avkastningen på investeringen är hur mycket du får ut av de pengar som du investerat i AdWords. Innan du kan avgöra avkastningen på investeringen måste du först fastställa dina annonseringsmål. Några vanliga mål är:
  • Generera försäljning (online eller offline)
  • Hitta potentiella kunder som är intresserade av dina produkter
  • Öka medvetenheten om ditt varumärke eller dina produkter och tjänster
Hur beräknar du avkastningen på investeringen?

Om du vet värdet för ett mål (t.ex. vinstmarginalen för en försäljning) och hur mycket du har betalat i AdWords för att uppnå målet kan du avgöra avkastningen på investeringen:

Avkastning på investering = [(vinst från AdWords – AdWords-kostnader) / AdWords-kostnader] x 100 %

Som exempel kan vi ta en bokhandlare som annonserar sin nya kokbok med AdWords. Varje bok har en vinstmarginal på 20 kronor och han säljer 25 böcker per dag genom AdWords. Det ger en bruttovinst på 500 kronor. Om den dagliga kampanjbudgeten är 200 kronor blir avkastningen på investeringen: (500 - 200)/200 = 1,5 eller 150 %. Det innebär en vinst på 30 kronor för varje 20 kronor som bokhandlaren investerar i AdWords. Med ett positivt resultat vet du att du får avkastning på din investering.

Hur spårar du värdet för AdWords?

Google har två kostnadsfria verktyg som kan hjälpa dig att avgöra din avkastning på investeringen:
  • Omvandlingsspårning gör att du enkelt kan spåra resultaten för dina AdWords-kampanjer genom att se hur många potentiella kunder eller hur mycket försäljning varje sökord, annonstext eller placering har gett. Du kan också se information om kostnad per förvärv.
  • Analytics ger en detaljerad översikt över besökarnas beteende på din webbplats: var de kom ifrån, hur länge de stannade, vilka sidor de visade osv. I Analytics kan du också definiera önskade åtgärder (”mål”) och jämföra dem med ovanstående värden. På så sätt kan du förbättra din webbplats för att öka avkastningen på investeringen.
Hur förbättrar du avkastningen på investeringen i AdWords?

När du har tillgång till information från omvandlingsspårningen och/eller Analytics kan du fokusera på att optimera dina kampanjer för att öka avkastningen på investeringen. Strategier för detta kommer att beskrivas detaljerat i inlägget ”Optimera för avkastning på din investering” senare den här månaden. Tills dess kan du läsa fler tips om hur du förbättrar avkastningen på investeringen i AdWords Hjäpcenter.

Vi rekommenderar också att du provar två andra kostnadsfria verktyg som har utformats för att hjälpa dig förbättra din avkastning:
  • Omvandlingsoptimeraren hanterar automatiskt dina kostnader för omvandling så att du får så många omvandlingar som möjligt. Allt du behöver göra är att ange kostnad per förvärv.
  • Webbplatsoptimeraren gör att du kan testa och förbättra innehållet och utformningen på din webbplats för att öka omvandlingarna.