I våra tidigare inlägg har vi presenterat Googles innehållsnätverk. Vi diskuterade då hur du kan nå onlinekunder över hela webben baserat på funktioner för innehållsinriktning. Vi beskrev också hur du kan styra dina kostnader och hur du kan välja hur ditt budskap presenteras för dina kunder.

Som alltid är det viktigt att känna till hur framgångsrika dina annonskampanjer är när det gäller att generera lönsam försäljning och potentiella kunder. Det är själva grunden. I dag ska vi titta närmare på hur du kan spåra och bygga vidare på resultatet från dina kampanjer i innehållsnätverket.

Omvandlingsspårning – spåra försäljning och potentiella kunder från Googles innehållsnätverk

Om du är ute efter ett snabbt och enkelt sätt att spåra den försäljning och de potentiella kunder som dina annonser genererar kan omvandlingsspårning vara något för dig. Det här är ett kostnadsfritt verktyg med vilket du kan se när ett klick på din annons leder till användarbeteenden som du anser värdefulla, t.ex. köp, registrering eller en förfrågan via e-post på din webbplats. När du aktiverar omvandlingsspårning i ditt konto spåras inte bara resultatet av kampanjer på Google utan även resultatet av kampanjer som är inriktade på webbplatser i innehållsnätverket.

Omvandlingsoptimeraren – CPA-budgivningsverktyg i AdWords

När du använder omvandlingsspårning har du chans att öka avkastningen på din AdWords-investering. Med omvandlingsoptimeraren som är ett kostnadsfritt omvandlingsbaserat budgivningsverktyg i AdWords kan du ange vilket CPA-bud (kostnad per förvärv) som du vill lägga för varje försäljning eller potentiell kund. Tack vare verktyget får du fler omvandlingar med din budget. Omvandlingsoptimeraren har visat sig öka det genomsnittliga antalet omvandlingar med 21 % samtidigt som genomsnittlig CPA har sänkts med hela 14 % jämfört med kontrollvärdet (intern Google-studie 2009).

Med omvandlingsoptimeraren placeras din annons på webbplatser i innehållsnätverket som tidigare har visat sig ge bra resultat för dig och andra i din kategori. Om dina annonser exempelvis ger många konverteringar på webbplats A kanske omvandlingsoptimeraren lägger ett CPC-bud som är tillräckligt högt för att annonserna ska visas för användare på den webbplatsen. Om annonserna å andra sidan inte får många konverteringar på webbplats B sänks dina CPC-bud så att annonserna inte visas på webbplats B eftersom det inte är sannolikt att du kommer att få konverteringar där. På så sätt behöver du inte betala för klick på webbplatsen och din budget kan användas till mer lönsamma klick.

Rapporter för placeringsresultat – bedöm vilka webbplatser som ger bäst resultat

Med omvandlingsspårning kan du se vilka försäljningar och potentiella kunder som dina bud har genererat. Med omvandlingsoptimeraren kan du lägga bud som baseras på hur värdefull en försäljning eller potentiell kund är för ditt företag.

Rapporten för placeringsresultat (RPR) är en annan funktion som kan hjälpa dig att ta reda på var du ska fokusera din annonsbudget. Rapporten visar resultatstatistik för varje webbplats i dina innehållsinriktade kampanjer. Där kan du se exakt på vilka relevanta webbplatser som annonserna har visats och bedöma skillnaderna i fråga om klick, kostnader och konverteringar på de olika webbplatserna på webbadressnivå. Tillsammans med Googles verktyg för omvandlingsspårning blir rapporten för placeringsresultat ett effektivt verktyg som visar vilka webbplatser och placeringar som uppfyller målen och vilka som behöver förbättras.

När du har analyserat rapporten kan du enkelt optimera antalet försäljningar och potentiella kunder som dina annonser genererar i innehållsnätverket. Du kan t.ex. öka dina bud och exponera annonserna mer på webbplatser som ger bra resultat. Om du vill att annonserna ska visas mer sällan på webbplatser som inte är lika lönsamma kan du sänka dina bud och använda verktyget uteslutning av webbplatser och kategori.

Full kontroll över hur och var du betalar!

Tillsammans kan de olika verktygen för budgivningshantering, kostnadskontroll och spårningsverktyg hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av din annonsinvestering samtidigt som du får bästa möjliga resultat.

I vårt nästa inlägg i serien Googles innehållsnätverk ska vi repetera de ämnen som vi har diskuterat tidigare och se hur de olika komponenterna tillsammans bildar en heltäckande innehållskampanj som ger dig inriktad, transparent och ekonomisk annonsering. Vi ses!