Google AdWords-annonsörernas säkerhet är viktig för oss och vi har därför flera resurser för att skydda våra annonsörers konton mot ogiltig aktivitet. Google övervakar både manuella klick som görs i syfte att driva upp annonseringskostnaderna för en annonsör, men även automatiserade klick genom olika verktyg, robotar eller programvara.

Varje klick på en AdWords-annons undersöks av vårt system. Google använder en rad faktorer för varje klick såsom, IP-adressen, tidpunkten för klicket, eventuella dubblerade klick och flera andra klickmönster. Vårt system analyserar sedan dessa faktorer för att försöka isolera och filtrera bort eventuella ogiltiga klick innan de når dina kontorapporter.

Förutom våra automatiserade tekniker för klickskydd har vi ett team som använder specialiserade verktyg och tekniker för att undersöka enskilda fall av ogiltiga klick.

Om du vill läsa mer om ogiltiga klick rekommenderar jag även att du läser mer här.