En viktig del av att ta bra marknadsföringsbeslut är att förstå användarna och hur de integrerar med din hemsida. Med hjälp av Google Analytics har du möjlighet att få detaljerad information om dina användares beteende på din hemsida. Informationen som blir tillgänglig kan hjälpa dig att förbättra din hemsida eller ändra utformningen av din annonsering om nödvändigt. Läs även här om du vill har mer information om Analytics.

Ditt mål med din annonsering kan exempelvis vara att driva mer traffik till din hemsida. Nästa steg kan då vara att förstå hur besökarna beter sig på din hemsida, vart de kommer ifrån, hur länge de stannar, men också när de lämnar din hemsida. All den här informationen kan hjälpa dig att urforma och förbättra din annonsering utifrån dina användare. Inte minst kan du förstå hur effektiv din annonsering är.

Eftersom Google Analytics ger dig detaljerad information om hur besökarna beter sig på din sida kan du göra ändringar i din annonseringsbudget om du anser nödvändigt eller förändra vissa aspekter av din hemsida som exempelvis har visat sig tappa besökare.

Läs mer om analytics och hur du kan göra det användbart för dig här! I nästa del kommer vi att ta upp hur du kan använda Google Maps för att se till att dina kunder hittar till ditt företag.