På Google inser vi hur viktigt det är att kunna mäta avkastningen på investeringen för din AdWords-annonsering. Ett av de lättaste och mest effektiva sätten att göra det är att använda omvandlingsspårning.

Vad är omvandlingsspårning?

AdWords omvandlingsspårning är ett kostnadsfritt verktyg som ger en bild av vad som händer när en användare har klickat på din annons. Du får reda på vilka sökord som leder till användarbeteenden som du anser värdefulla på din webbplats, t.ex. köp, registrering eller inskickning av frågeformulär.

Om du inte använder omvandlingsspårning är det svårt att ta reda på vilka av dina sökord som leder till klick som ger högst avkastning på investeringen. Om du vet vilka sökord som ger störst intäkter till ditt företag genom kundförsäljning och potentiella kunder kan du inrikta din budget på de ord och fraser som ger bäst resultat.

Till exempel om vi antar att du äger ett onlineföretag som säljer möbler. Du vet redan hur många klick din AdWords-kampanj får, men du skulle vilja veta vilka av klicken som faktiskt leder till försäljning på din webbplats. Med omvandlingsspårning kan du se att sökordet "köksbord i ek" kostar dig 300 kr/dag och leder till försäljning som motsvarar 4 000 kr /dag. Du kan också se att sökordet "soffor" kostar dig 500 kr/dag och leder till försäljning som motsvarar 750 kr/dag. Utifrån den här informationen kan du bestämma dig föra att öka dina utgifter för "köksbord i ek" och ändra sökordet "soffor" till "lädersoffor" för att göra det mer relevant för kunderna. Verktyget hjälper dig med andra ord att rikta in din annonseringsbudget mer effektivt på sökord som ger resultat och justera mindre effektiva sökord så att de ger bättre resultat.

Var börjar jag?

Du kan aktivera omvandlingsspårning i ditt AdWords-konto genom att välja fliken "Kampanjhantering" och klicka på länken "Omvandlingsspårning". Klicka sedan på "Skapa en transaktion" och följ de enkla detaljerade anvisningarna. Det sista steget är att lägga till ett kodavsnitt på en av dina webbsidor. När du har infogat koden kan du se omvandlingsdata i tre nya kolumner i ditt konto: "Omv. frekvens", "Kostn./omv." och "Omvandlingar".

Omvandlingsspårning är också det första steget mot att kvalificera sig för omvandlingsoptimeraren, en budgivningsfunktion med kostnad per förvärv som har hjälpt många AdWords-annonsörer att spara tid och pengar. Om du vill ha mer information och få hjälp med att komma igång kan du läsa de här artiklarna i AdWords Hjälpcenter.

Faustina och