Sex av tio internetanvändare i USA börjar shoppa på en enhet men fortsätter eller köper på en annan enhet.1 För över tre år sedan lanserade vi konverteringar över flera enheter, eftersom vi ville hjälpa annonsörer att mäta hur kunder går från en enhet till att konvertera på en annan enhet. Nu använder vi samma teknik för att presentera tre nya rapporter i avsnittet Attribution i AdWords. De nya rapporterna ger djupare insikter i enhetsanvändningen längs hela sökkonverteringsvägen.


  • Enheter – se hur mycket aktivitet över olika enheter som sker i ditt AdWords-konto.
  • Assisterande enheter – använd information om hur ofta olika enheter ledde till assisterade konverteringar på andra enheter som underlag när du fattar beslut om budjusteringar.
  • Enhetsvägar – titta på de vanligaste konverteringsvägarna för de kunder som använder två eller flera enheter.
Cross-Device Attribution Reports Screenshot

Annonsörer inom många branscher i olika delar av världen har redan sett effekten av aktivitet över flera enheter för senaste klick
konverteringar.  Här nedan ser vi nya jämförelser för sök som visar påverkan av aktivitet över flera enheter genom hela konverteringskedjan.
Cross-Device Attribution Benchmarks: US, Japan, Germany and Great Britain
Källa: Google AdWords Intern Data 2016

Det finns två huvudsakliga, konkreta sätt att använda sig av de här nya enhetsinsikterna:
  • Välj andra attributionsmodeller än senaste klick. Du kan välja en av sex olika attributionsmodeller för varje konverteringstyp: senaste klick, första klick, linjär, tidsskillnad, platsbaserad eller datadriven. De här attributionsmodellerna tillämpas på dina sökannonser och tar hänsyn till beteende över flera enheter. När du väljer en ny modell tilldelas attributionen över hela konverteringsvägen och din konverteringsstatistik förändras. Titta på vår senaste guide till bästa metoder för mer information.
  • Uppdatera dina enhetsbudsjusteringar. Den nya rapporten Assisterande enheter visar hur många konverteringar som uppstår från indirekta klick och visningar på olika enheter. Förhållandet för mobil assistering visar hur många konverteringar som inleddes på mobila enheter jämfört med antalet slutliga konverteringar på mobila enheter. Om förhållandet för mobil assistering i en kampanj till exempel är 3,72, innebär det att för varje konvertering på en mobil enhet bidrog mobila enheter till 3,72 konverteringar på andra enheter. Ta med den här informationen i beräkningen när du uppdaterar dina mobila budsjusteringar.


Vi hoppas att dessa nya rapporter och benchmarkverktyg kan hjälpa dig att mäta de viktiga ögonblicken, oavsett enhet. 

Skrivet av Joan Arensman, produktchef
Postat av Anna Ekelund, Google Adwords


1 Google/Ipsos Connect, mars 2016, GPS Omnibus, n=2 013 onlinerespondenter i USA, över 18 år