Idag presenterar vi uppdateringar av Google Shoppings produktflödesspecifikation. Specifikationen är en bra resurs för att veta vilken information Google behöver om dina produkter när du vill köra Shopping-annonser. Varje år gör vi uppdateringar med målet att skapa bättre upplevelser för användare som söker efter dina produkter online.

Några av uppdateringarna kräver ändringar i befintlig produktdata. Ändringarna måste genomföras senast den 1 september 2016 respektive den 14 februari 2017.

Här är en översikt över årets uppdateringar:
  • 'Jämförelsepris' [unit pricing] blir tillgängligt för alla marknader och tillämpliga kategorier för att priser ska visas på ett konsekvent sätt. Det innebär att du i fortsättningen ska använda attributen som har att göra med unit_pricing, inte prisattributet, om du vill visa jämförelsepriser i fortsättningen. Läs mer
  • Det ställs högre krav på att ange värden för 'färg' [color] och 'storlek' [size] för klädesplagg i Tyskland, Frankrike, Japan och Storbritannien. Fullständig och konsekvent data för variantattribut ger användarna en bättre shoppingupplevelse. Det här innebär att varor inte blir godkända om du inte anger värden för 'färg' [color] och 'storlek' [size] för klädesplagg i Tyskland, Frankrike, Japan och Storbritannien. Läs mer om 'färg' [color]. Läs mer om 'storlek' [size].
  • Krav på 'gtin' [gtin] och 'google-produktkategori' [google product category] utökas till Österrike, Belgien, Kanada, Danmark, Indien, Mexiko, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och Turkiet för att förbättra produktmatchning och annonsresultat. Det innebär att GTIN-nummer (Global Trade Item Number) nu krävs för alla produkter som tilldelats ett GTIN-nummer av tillverkaren. GPC krävs för alla produkter i kategorierna 'Kläder och accessoarer', 'Media' och 'Programvara'. Om du inte anger värden för attributen 'gtin' [gtin] eller 'gpc' [gpc] blir dina varor inte godkända. Läs mer om Google-produktkategorier. Läs mer om GTIN-nummer.
  • Krav på minsta bildstorlek för produkter som inte är klädesplagg höjs från 32 x 32 till 100 x 100 pixlar för att fungera bättre med nya annonsformat. Minsta storlek för bilder på klädesplagg är fortfarande 250 x 250 pixlar. Annonser med stora bilder i hög kvalitet (vi rekommenderar 800 x 800 pixlar eller större) har visat sig vara effektivare och leda till bättre resultat. I fortsättningen blir varor inte godkända om bilden är mindre än 100 x 100 pixlar för produkter som inte är klädesplagg och mindre än 250 x 250 pixlar för bilder på klädesplagg. Läs mer.
  • Högsta storlek på flödesfilen ökar från 1 till 4 GB (Gigabyte). Precis som tidigare går det att skicka filer i både komprimerat och okomprimerat format. Läs mer
Nedan följer en tidsplan för när vissa produktkrav leder till att en vara underkänns:
  • Från och med den 1 september 2016 införs alla uppdateringar utom de för krav på GTIN-nummer. Produktdata som inte uppfyller kraven i produktflödesspecifikationen kommer inte att godkännas. 
  • Uppdateringarna för krav på GTIN-nummer införs senare och börjar gälla den 14 februari 2017 eftersom det kan ta längre tid att ange korrekt GTIN-information.
När du börjar uppdatera din produktdata rekommenderar vi att du även uppdaterar motsvarande mikrodata på produkternas målsidor. På så sätt ser du till att informationen i annonserna och på webbplatsen stämmer bättre överens. Då kan du dessutom använda avancerade funktioner som automatiska varuuppdateringar, vilket gör att dina annonser får exakt pris- och tillgänglighetsinformation.

Upplagt av Angelika Rohrer och Patrik Reali från Google Shopping-teamet