Det är enkelt att förstå vilka resultat dina automatiska budstrategier ger, bara du vet var du ska titta. Med de tre nya rapportfunktionerna blir budgivningen lättare att förstå, och det går snabbare att felsöka problem som kanske påverkar resultaten.

Ta reda på vad som händer bakom kulisserna med din budgivning

Automatisk budgivning optimerar bud i stor skala för alla auktioner, och kan frigöra flera timmar i veckan för annonsörer. Men det är ändå viktigt att hålla ett öga på dina budstrategier och ta reda på när de behöver finjusteras. De nya statusanteckningarna förbättrar budstrategistatusarna med ytterligare insikter som hjälper dig att avgöra när du behöver göra något, och vad.

Om en strategi till exempel har statusen "Inlärning" för att du nyligen har skapat den eller ändrat sammansättningen av kampanjer i den, visar vi hur lång tid den beräknas ha kvar den statusen. På så vis ser du att budgivningsalgoritmerna fortfarande kalibreras och hur länge du bör vänta innan du kan göra fler ändringar eller utvärdera referensresultatet.


Om en budstrategi har statusen Begränsat (budgränser) på grund av begränsningar av högsta eller lägsta bud, kan vi visa hur stor andel av visningarna eller utgifterna som är begränsade, så att du förstår hur stor inverkan det har på resultaten.


Enklare att koppla ert nya resultat till ändringar av status eller mål
Rapporten med statusändringar över tid visar status för budstrategier längst ned i resultatdiagrammet. Det bidrar till en förståelse för vad som kan påverka budstrategins resultat under det valda datumintervallet. Om du till exempel ser att utgifterna ökar under en period när en budstrategi hade statusen Begränsad (inte tillräcklig data) kanske det sammanfaller med att du har höjt kampanjbudgeten för att få fler konverteringar och ge algoritmerna mer data att arbeta med för bättre optimerade bud.

Rapporten med inriktning över tid visar tidigare inriktningar med resultatdata så att du får mer information om sammanhanget. Till exempel kanske du blir orolig när du ser en nedåtgående trend för dina konverteringar. Men om du dessutom ser att du under den tiden hade sänkt din mål-CPA får du en förklaring till de lägre resultaten.

Båda rapportalternativen finns nu i det delade biblioteket när du klickar på en budstrategi.

Vi hoppas att förbättringarna av rapporterna för automatisk budgivning ger dig konkreta sätt att utvärdera resultaten. Du kan läsa mer om automatisk budgivning i AdWords hjälpcenter och ta en titt på våra bästa metoder för bud.

Postat av Marcus Holgersson, Google AdWords