Användare hittar nya appar på många sätt: när de söker online, får rekommendationer när de tittar på favoritklipp och genom förslag på appar i mobilspel. Som apputvecklare behöver du ett skalbart sätt att nå kunder som med störst sannolikhet vill installera din app – genom olika kanaler.

Från och med i dag är universella appkampanjer tillgängliga för utvecklare och annonsörer som en ny kampanjtyp i AdWords. De hjälper dig att nå ut till appanvändare genom Google Sök, Google Play, YouTube och Googles Display-nätverk. Med tre enkla steg kan du marknadsföra dina appar i världens största plattformar och nätverk och nå längre än någonsin tidigare. Du kan skapa universella appkampanjer genom utvecklarkonsolen för Google Play eller AdWords. Läs mer

Med universella appkampanjer kan du marknadsföra din app och utveckla varumärket på YouTube – plattformen med över en miljard användare som tittar på hundratals miljoner timmar med innehåll varje dag. Annonserna kan också nå målgrupper genom 650 000 appar som använder AdMob-plattformen och två miljoner webbplatser i Googles Display-nätverk. En stor fördel är att universella appkampanjer kan visas vid sökningar med starka intentioner. Det betyder att din app visas när det är störst chans att användare vill hämta en ny app, till exempel när de söker efter ”träningsapp” och ”produktivitetstips” på Google Sök eller ”äventyrsspel” och ”tankenötter” på Google Play.

Universella appkampanjer är den enda kampanjtypen du behöver för att anpassa räckvidden och maximera antalet installationer av din Android-app på Googles alla annonsplattformar. Du sparar också värdefull tid eftersom vi har automatiserat kampanjinställningen, optimeringen och den löpande kontohanteringen, för att hjälpa dig att nå dina appinstallationsmål, som volym och kostnad per installation.

Kom igång med tre enkla inmatningar
Du kan börja i AdWords eller utvecklarkonsolen för Google Play med några enkla inmatningar:
  1. Några rader annonstext som beskriver appen och en YouTube-webbadress (om du har en video)
  2. De platser och språk du vill rikta in dig på
  3. Din dagliga budget och målkostnad per installation

Vi hämtar appbilder, videor och appbeskrivningar från informationen i Google Play Butik och skapar annonsformat som fungerar oavsett var de visas.

Våra system optimerar sedan kampanjerna automatiskt och använder dynamisk inlärning för att maximera antalet appinstallationer till din målkostnad per installation. Så hur fungerar systemet för dynamisk inlärning? Vi testar olika versioner av din annonstext och dina appbilder i Googles alla tjänster och nätverk som du är kvalificerad för och avgör på så sätt vilka varianter som fungerar bäst. Under dagen justerar vi också buden aktivt och automatiskt för att du ska få fler installationer och vi optimerar inriktningen så att du når rätt målgrupper. Systemen uppdaterar och söker efter nya inriktningssegment metodiskt, vilket betyder att en universell appkampanj är en automatiserad lösning med lågt underhållsbehov som kontinuerligt ger nya användare.

Introduktionsvideo om universella appkampanjer

Utvecklare utnyttjar redan enkelheten och den möjliga installationsvolymen med universella
appkampanjer.

José Maria Pertusa, marknadschef vid Linio: ”Universella appkampanjer är ett enkelt sätt att marknadsföra vår app på Google Sök, Google Play, i Googles Display-nätverk och på YouTube. Vi ville utnyttja den räckvidd och skalbarhet som Googles nätverk har och expandera till nya marknader utan att behöva hantera flera kampanjer. Med universella appkampanjer behövde vi bara konfigurera en kampanj som resulterade i mer än 10 000 nya installationer på en månad, och installationsvolymen fortsätter att öka. Vi har också en 20 % lägre kostnad per installation jämfört med andra kanaler.”

”Vi ville öka tillväxten på nya marknader, och med universella appkampanjer kunde vi nå vårt mål på ett enkelt och skalbart sätt. Genom en enda kampanj kunde vi nå idrottsmän via Google Sök, Google Play, Googles Display-nätverk, YouTube och AdMob. Vi kunde snabbt och enkelt konfigurera kampanjen och under den första månaden hade vi fördubblat installationsvolymen för betalappar i våra viktigaste länder, med samma målkostnad per installation. Universella appkampanjer kommer även fortsättningsvis att utgöra en central del i vår globala strategi för användarförvärv.”
– Andrew Touchstone, marknadsföringschef vid Strava

Det här är spännande tider för utvecklare. Appar hjälper användare att hitta information och utföra vardagliga uppgifter. På Google är vi mer intresserade än någonsin av att inleda samarbeten med utvecklare. Vi förser dig med våra bästa metoder och alla verktyg du behöver för att marknadsföra din app och öka tillväxten för ditt företag.

Upplagt av Surojit Chatterjee, chef för produkthantering, mobilsökningsannonser
Postat av Marcus Holgersson, Google AdWords