Under de närmaste veckorna lanserar vi tre nya funktioner som gör det lättare för flerkanalsannonsörer att hantera rapporteringen och hitta den information som är mest viktig.

För annonsörer som använder flera typer av kampanjer och annonseringsmål kan rapporteringen vara en trist och tidskrävande uppgift. Om du till exempel rapporterar om specifika mål relaterade till kampanjer i söknätverket, Display-nätverket eller Shopping-nätverket kan ditt nuvarande tillvägagångssätt vara att filtrera efter kampanjtyp och därefter justera kolumnerna flera gånger för att visa den information du behöver.

Med de tre nya rapporteringsfunktionerna blir det nu lätt att
  • Filtrera kontot efter kampanjtyp
  • Snabbare se mer relevanta kolumner
  • Använda kolumnuppsättningar baserat på dina annonseringsmål
Lätt att filtrera kontot efter kampanjtyp

Med den nya kampanjtypsväljaren kan du snabbt filtrera kontot efter kampanjtyp så att du ser kampanjresultat enbart i söknätverket, Display-nätverket eller Shopping-nätverket. Om du till exempel rapporterar om resultat i Display-nätverket kan du med ett enda steg snabbt se alla annonsgrupper i dina visningskampanjer.

                                                  
                      Det blir lätt att filtrera för de kampanjtyper som du vill visa

Se mer relevanta kolumner baserat på kampanjtyp
Är du trött på att ständigt växla mellan kolumner allt eftersom du växlar mellan rapporter om kampanjer i söknätverket respektive Display-nätverket? De kolumner som du senast visade och som tidigare endast lagrades av fliken – hit hör kampanj, annonsgrupp eller sökord – lagras nu av både fliken och kampanjtypen.

Låt oss säga att du har öppnat fliken Annonsgrupper och tittar på kolumnerna Klick och Gen. CPC för en sökkampanj. Därefter tittar du på annonsgrupperna i en visningskampanj och justerar kolumnerna så att du ser Visningar och Gen. CPM. När du nästa gång tittar på fliken Annonsgrupper för sökkampanjer ser du kolumnerna för Klick och Gen. CPC. Men när du växlar tillbaka till kampanjer i Display-nätverket ser du Visningar och Gen. CPM. På det här sättet kan du snabbt se mer relevanta kolumner baserat på kampanjtyp.

Snabbt använda kolumnuppsättningar baserat på annonseringsmål

Vi ville göra det snabbare och enklare att visa data för specifika annonseringsmål och introducerar fördefinierade kolumnuppsättningar. Med dessa kolumnuppsättningar kan du snabbt läsa in rapportkolumner som är skräddarsydda för olika annonseringsmål. Du kanske använder exempelvis flera Display-kampanjer av vilka somliga fokuserar på mål för varumärkesutveckling och andra på resultatmål. Med fördefinierade kolumnuppsättningar är det enkelt att byta rapportvy så att du ser kolumner specifika för vart och ett av annonseringsmålen. Du kan alltid återställa det senaste kolumnurvalet genom att välja Anpassat på rullgardinsmenyn Kolumner.

                                                       
Fördefinierade kolumnuppsättningar hjälper dig att hitta
 insikter om målen för Varumärkesutveckling eller Konvertering


Nästa steg

De här rapportförbättringarna lanseras under de närmaste veckorna och blir tillgängliga för annonsörer som har flera typer av kampanjer i kontot. Om du vill veta hur du börjar använda dem för din dagliga rapportering kan du titta i vårt Hjälpcenter.

Upplagt av Pallavi Naresh, produktansvarig för AdWords
Postat av Marcus Holgersson, Google AdWords