Nu har hantering av webbadresser blivit ännu enklare
I dag är vi ständigt uppkopplade, och detta har ändrat hur människor interagerar med ditt företag. Detta ger dig mer information och fler mätvärden som du kan använda när du hanterar annonsresultatet. Därför inför vi Uppgraderade webbadresser som ger dig ett enklare och snabbare sätt att hantera och spåra viktig information om varje klick på dina AdWords-annonser*.

Med uppgraderade webbadresser får du flera fördelar för annonsörer. Bland annat:
  • mindre tid för att hantera uppdateringar i spårning av webbadresser
  • minskade tider för genomsökning och inläsning av din webbplats
  • nya ValueTrack-parametrar som ger dig mer information om dina annonser. Läs mer.
Johannes Lipka, Product and Solution Manager vid eProfessional GmbH, säger att ”uppgraderade webbadresser är ett av de mest tidsbesparande verktyg vi har använt i AdWords. Vi har kunnat ändra anpassade spårningsparametrar för en grupp webbadresser på ett enda ställe, utan att annonsstatistiken nollställs. Vi planerar att uppgradera våra kunders konton till uppgraderade webbadresser så snart som möjligt.”

Måladresser i dag

Om du använder spårning av webbadress i dag kan du se att Måladresser består av två delar:

  1. Målsidesadress Detta är den webbadress som kunder ser i webbläsaren när de leds till målsidan efter att ha klickat på din annons.
  2. Spårning Detta avsnitt innehåller information som omdirigerar till spårningstjänster från tredje part, ValueTrack-parametrar eller anpassade annonsmaterials-id.

I exemplet nedan motsvarar blått målsidan och grönt spårningsinformationen.

www.example.com?creative=12345

Med måladresser måste du uppdatera hela måladressen varje gång du justerar spårningen. Detta utlöser en ny granskning av hela måladressen. Under tiden som webbadressen granskas på nytt visas inte annonserna, så du förlorar tid och möjliga nya kunder.

Vad ändras med Uppgraderade webbadresser?

Med uppgraderade webbadresser kan du ange måladressen och spårningsinformationen separat i AdWords. Nu får du alternativet att uppdatera spårningsinformationen i kontot, kampanjen eller annonsgruppen utan att annonsstatistiken nollställs.

Låt oss ta en titt på hur exempeladressen ovan kan konstrueras med de nya, uppgraderade webbadressfälten.

Slutlig webbadress är där du skriver in webbplatsens målsidesadress.

                                 
Målsidan ”www.example.com” har skrivits in i fältet Slutlig webbadress


I spårningsmallarna skriver du in spårningsinformationen och anger hur AdWords ska sätta ihop dina webbadresser. Om du vill anpassa spårningsuppdateringen över flera webbadresser kan du använda en delad spårningsmall på konto-, kampanj- eller annonsgruppsnivå. Om du föredrar att hantera din spårningsinformation för webbadresser för de enskilda webbadresserna kan du använda en spårningsmall på annons-, sökords- eller webbplatslänksnivå.

I exemplet nedan har vi använt en spårningsmall på kontonivå för att tillämpa spårningsinformationen på alla webbadresser i kontot.

                     
Spårningsinformation för alla webbadresser i kontot placeras i spårningsmallen på kontonivå

Med anpassade parametrar kan du anpassa vilken information du vill övervaka samt vilka specifika värden som infogas i dina webbadresser när annonsklicken utlöses. Om du till exempel vill infoga värdet 12345 varje gång någon klickar på denna specifika annons kan du ställa in den anpassade parametern {_mycreative} i annonsen.

                   
Ange ”_mycreative” i fältet för anpassad parameter om du vill infoga 12345 varje gång någon klickar på annonsen

Nya webbadresser, nya insikter

En del av denna uppgradering är att du får åtkomst till många nya insikter om dina annonsklick.


Med de nya ValueTrack-parametrarna kan du spåra fler insikter om din verksamhet. Om du till exempel vill spåra hur många annonsklick som utlöstes för annonsmaterialet efter plats kan du använda den nya ValueTrack-parametern {loc_physical_ms}. Om du vill använda de nya ValueTrack-parametrarna på bästa sätt lägger du in dem på kontonivå. Då kan du spåra värdena för alla webbadresser i kontot. Läs om de nya ValueTrack-parametrarna.


                    
ValueTrack-spårningen för plats {location_physical_ms} är i grönt i spårningsmallen på kontonivå

Nästa steg

Vi lanserar uppgraderade webbadresser för alla annonsörer med start nu i veckan. Vi vill uppmuntra alla annonsörer som använder spårning i sina webbadresser att uppgradera till det nya systemet före den första juli 2015. Från och med detta datum börjar dina webbadresser att uppdateras till den nya strukturen. 

Om du använder en spårningsplattform när du hanterar dina webbadresser rekommenderar vi att du samarbetar med dem när du hanterar dessa ändringar.

Läs om hur du kan börja använda Uppgraderade webbadresser för dina nya annonsadresser i vår artikel i Hjälpcentret.

Upplagt av: Leo Sei, Product Manager, Google AdWords
Postat av Marcus Holgersson, Google Adwords

___________________________________________________________________

*Överallt där vi skriver annonser menar vi även de andra inriktningsalternativ som finns för söknätverket, Display-nätverket och Shopping.