Potentiella kunder slår i många fall till och handlar om de kan ringa företaget. Faktum är att 61 % av alla som söker från sin mobil säger att det är viktigt att kunna ringa ett företag när man shoppar.* Om du ska kunna förstå hela värdet av annonser i Googles söknätverk och fatta välgrundade beslut för att skaffa dig nya kunder är det mycket viktigt att mäta dessa telefonsamtal. Därför är vi glada över att kunna lansera Googles vidarekopplingsnummer i Sverige.

                              
Vi presenterar Googles vidarekopplingsnummer

Googles vidarekopplingsnummer är ett viktigt steg mot att mäta de telefonsamtal som du får genom annonser i Googles söknätverk. När du använder Googles vidarekopplingsnummer med ditt samtalstillägg tilldelar vi annonsen ett unikt Google-telefonnummer. När en kund ringer det mäter AdWords samtalet och ger dig information om den uppringandes riktnummer, samtalslängden och huruvida samtalet besvarades.

Klick som leder till samtal från din webbplats

Samtalstillägg är visserligen mycket effektiva, men många kunder ringer även till ditt företag efter att ha klickat på en Google-annons och läst mer om de produkter och tjänster som företaget erbjuder på sin webbplats. Samtalskonverteringar från webbplatser är ett kraftfullt verktyg. Ett av Googles vidarekopplingsnummer infogas dynamiskt på din webbplats så att samtalen efter ett klick på en Google-annons går att identifiera och mäta. När någon klickar på eller ringer direkt till webbplatsens telefonnummer går det att hänföra samtalet och samtalsvärdet till det sökord och den annons som fick kunden att agera.Maximera värdet av samtal

Utöver att mäta samtalskonverteringar kan du även tilldela ett konverteringsvärde med hjälp av Googles vidarekopplingsnummer. Ett företag skulle t.ex. kunna tilldela ett intäktsvärde till samtal som varar i mer än fem minuter. Genom att mäta dessa samtal kan du automatiskt optimera sökordsbuden och få mer värdefulla samtal genom att använda mål-ROAS (avkastning på annonseringsutgifter). Denna flexibla budstrategi tar hänsyn till signaler såsom enhet, plats och tid på dygnet för att göra budjusteringar då auktionen sker. De maximerar värdet av samtalskonverteringarna och gör att ditt företag når sina mål.

Läs mer

I och med lanseringen av Googles vidarekopplingsnummer kan du nu få rapporter om samtalsstatistik och konverteringar, mäta konverteringar från samtal från webbplatsen och optimera dina bud för att få mer värdefulla telefonsamtal. Du kan läsa mer om alla dessa produkter på AdWords hjälpcenter.

Upplagt av Amit Agarwal, produktansvarig för AdWords
Postat av Marcus Holgersson, Google AdWords