Tidigare i den här månaden lanserade vi ett uppgraderingsverktyg för annonsörer för uppgradering till Shoppingkampanjer snabbt och enkelt. Om du redan har uppgraderat, är du redo. Om du ännu inte har uppgraderat och inte gör det i slutet av den här månaden, händer följande med dina vanliga produktannonskampanjer (PLA) i september.
  • Fas 1: Begränsad funktionalitet för alla vanliga PLA-kampanjer - Från 2 september går det inte längre att redigera produktinriktning, max.CPC-bud, reklamtext och måladresser. Kampanjstatus och -budgetar går att redigera så att du kan hantera utgifterna tills dina vanliga PLA-kampanjer automatiskt uppgraderas till Shoppingkampanjer.


  • Fas 2: Automatisk uppgradering till Shoppingkampanjer - Under hela september kommer vanliga PLA-kampanjer som fick visningar under de föregående veckorna att automatiskt uppgraderas till en ny Shoppingkampanj med en liknande kampanjstruktur. En del vanliga PLA-kampanjer, inställningar och bud kanske inte överförs till din nya Shoppingkampanj på grund av tekniska begränsningar. När dina vanliga PLA-kampanjer uppgraderas automatiskt får du ett e-postmeddelande och de vanliga PLA-kampanjerna upphör att visa PLA. Yttterligare information om den automatiska uppgraderingen finns i AdWords hjälpcenter.
Vänta inte med uppgraderingen
Som en sista påminnelse, uppgradera dina kampanjer före september om du vill säkerställa att de fungerar som du vill. Vi rekommenderar att du använder uppgraderingsverktyget eftersom det leder dig genom uppgraderingsprocessen steg för steg.
För mer information, läs den här hjälpcenterartikeln om tillbakadragande av vanliga PLA-kampanjer och automatisk uppgradering till Shoppingkampanjer. Om du har frågor, besök AdWords Community Forum eller kontakta oss.

Upplagt av Eric Tholomé, chef för produkthantering, Google Shopping
Postat av Marcus Holgersson, Google AdWords