Följande ändringar gäller kunder i Europa, Mellanöstern och Afrika


Om du använder AdWords har du godkänt våra användarvillkor. De är viktiga och utgör vårt ömsesidiga avtal inom grundläggande områden som policy, annullering, betalning, tvistlösning och ansvarsskyldighet. 

Till följd av den ständiga vidareutvecklingen av våra annonsplattformar och den globala tillväxten behöver vi införa ett antal ändringar för att hålla jämna steg. Därför inför vi i dag nya användarvillkor för många AdWords-kunder i Europa, Mellanöstern och Afrika. 

Nyheter

En av de viktigaste förändringarna i de uppdaterade villkoren är att de omfattar nya annonseringsprodukter och annonseringstjänster. Exempelvis kan vi nu erbjuda annonsvisning från tredje parter i vissa situationer. Därför finns det bestämmelser om hur annonsvisningstvister ska lösas. Exempel på andra förändringar är uppdaterade länkar till våra policys och bättre global överensstämmelse mellan våra annonseringsvillkor. 

Viktig åtgärd 

Du måste granska och godkänna användarvillkoren för AdWords inom 45 dagar. Om du inte godkänner villkoren inom 45 dagar kommer vi att pausa visningen av dina annonser till dess att du har granskat och godkänt villkoren.


Logga in på ditt konto på https://adwords.google.se när du vill granska och godkänna de nya användarvillkoren för AdWords. Då visas automatiskt en sida med de uppdaterade villkoren. Godkänn villkoren genom att klicka på knappen. 

Ser du inte de nya villkoren när du loggar in på ditt konto?

Ingen fara! Om du inte ser de nya villkoren när du loggar in på ditt konto behöver du tills vidare inte göra något alls. Eftersom vi håller på att uppdatera de nya villkoren enligt ett rullande schema kan din uppdatering vara planerad för ett senare tillfälle. Alternativt så har villkoren redan godkänts av någon som har tillstånd att agera för din räkning (till exempel en reklambyrå eller en person som är ekonomiskt ansvarig för dina konton).

Mer information

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom de uppdaterade villkoren noga. Mer information om den här ändringen av användarvillkoren samt en komplett lista med berörda länder och områden finns i hjälpcentret för AdWords.

Upplagt av Mark Martel, teamet bakom Google-annonser

Postat av Michelle Roos, Google Adwords-teamet