När potentiella kunder använder Google för att leta efter och köpa saker är de intresserade av de mest relevanta och användbara resultaten. Med annonstillägg får dessa kunder mer information och fler saker att gå efter. De kan till exempel ringa ditt företagsnummer, se din företagsadress på en karta eller klicka på en ännu mer relevant målsida som du marknadsför med webbplatslänkar. Annonstillägg förbättrar i regel klickfrekvensen och kampanjens totala resultat eftersom de gör annonserna mer användbara.

Idag berättar vi om förbättringar i AdWords-auktionen som gör att vi kan visa mer relevanta annonstillägg och annonsformat på ett mer konsekvent sätt.  
Förbättringar i annonsrankningen
Vårt system för att rangordna annonser på sökresultatsidor använder en beräkningsformel som kallas för annonsrankning. Tidigare beräknades denna annonsrankning med hjälp av ditt högsta CPC-bud och ditt kvalitetsresultat. Med denna uppdatering kommer annonsrankningen även att ta med en tredje komponent i beräkningen: den förväntade effekten av dina annonstillägg och ditt annonsformat. Dessutom har vi lagt mer vikt på annonsrankningen när vi bestämmer om din annons är kvalificerad att visas med tillägg och format.  
Här är mer information och några konsekvenser av dessa ändringar:
  • Annonstillägg och annonsformat kan nu påverka en annons position på sökresultatsidan. Det innebär att om två konkurrerande annonser har samma bud och kvalitet visas annonsen vars tillägg har högre förväntad effekt vanligtvis på en högre annonsposition än den andra annonsen.
  • Eftersom annonsrankningen är viktigare nu när vi bestämmer om din annons ska visas med tillägg och format kan du behöva öka ditt kvalitetsresultat, ditt bud eller båda för att tillägg och format ska visas.
  • I alla auktioner visar vi i regel den kombination av tillägg och format som ger högst resultat och är mest användbara bland dem som är kvalificerade, vilket gör att du inte behöver gissa vilka tillägg som förbättrar klickfrekvensen mest.
  • Du kan komma att se en lägre eller högre genomsnittlig CPC i ditt konto. Du kan se en lägre CPC om dina tillägg är mycket relevanta och om vi förväntar oss en stor positiv effekt av din annons i relation till andra konkurrenter i auktionen. I andra fall kan du se högre en CPC på grund av en förbättrad annonsposition eller ökad konkurrens från andra annonser.

I nuläget påverkar denna uppdatering endast sökannonser som visas på Google Sök.
Vi har uppdaterat våra artiklar i hjälpcentret som handlar om annonstillägg och hur vi rankar annonser så att de återspeglar dessa viktiga ändringar.
Rekommendationer för användning av tillägg
Tillägg gör dina annonser mer användbara och kan förbättra kampanjens resultat. Därför är det bäst att lägga till tillägg som är vettiga för din företagstyp och dina kampanjmål. Med de här förbättringarna i annonsrankningen kommer våra system att göra ännu mer för att automatiskt visa tillägg i kontexter där de gör som mest nytta.
Tänk dig till exempel att en person är på stan och söker på ”bilreparation” på sin mobiltelefon. I det här exemplet är det mycket troligt att användaren svarar på din annons om det går att klicka för att ringa ett telefonnummer eller trycka på en länk för att få en vägbeskrivning till dig. Just av den anledningen kan vi visa en kombination av telefon- och adresstillägg med din mobilsökannons.
Tänk dig nu att någon söker på ”bilreparation” på en laptop i förorten. Låt oss säga att din annons nådde tredje position över de organiska resultaten i den här auktionen. Vi kan då visa dina återförsäljarbetyg eller webbplatslänkar eftersom det är den bäst presterande och mest användbara kombinationen av tillägg som kan visas med din annons i just den här auktionen och annonspositionen.
Vi letar alltid efter sätt att göra annonser mer relevanta för användarens avsikt och kontext och efter flera månaders testande är vi säkra på att dessa ändringar i annonsrankningen gör att vi når målet att konsekvent visa människor den mest användbara kombinationen av tillägg och format.
Upplagt av Chris Roat, Staff Software Engineer