I dagens värld där alla ständigt är uppkopplade växlar människor under dagen mellan olika enheter och skärmar. Detta skapar nya möjligheter för marknadsförare att nå ut till kunder på flera enheter, oavsett tid och plats. I februari lanserade vi AdWords förbättrade kampanjer som ska hjälpa annonsörer att ta vara på dessa nya möjligheter och att hantera annonskampanjer effektivare.

Nu är det mindre än en månad kvar till den automatiska uppgraderingen den 22 juli och våra annonsörer har redan uppgraderat fler än 4,5 miljoner kampanjer. Vi förstår att uppgraderingen innebär arbete, och vi uppskattar de insatser många av er har lagt ned på denna process. Flera branschledare och annonsörer har delat med sig av sina framsteg, sina resultat och sina berättelser. Här kommer bara några exempel:

 • M&M’S – M&M’S varumärke MY M&M’S arbetade med sin byråpartner The DuMont Project och kunde rapportera mycket positiva resultat efter uppgraderingen till förbättrade kampanjer, inklusive en ökning av omvandlingsfrekvensen på 41 %, en ökning av intäkter på 22 % och ett uppsving i avkastningen på investeringen på 31 % för sökkampanjer. För sök- och Display-nätverket sammantaget rapporterade MY M&M’S en ökning av avkastningen på investeringen på 15 %. Först trodde de att det skulle påverka försäljningen negativt att kombinera stationära datorer och surfplattor i en kategori, men de insåg väldigt snabbt att kombinationen faktiskt gav en högre avkastning på investeringen. Företaget minskade även antalet kampanjer som de hanterade från över 100 till 50, vilket i sig innebär en besparing på fem arbetstimmar i veckan på kampanjhantering.

• Colombo & Hurd – Denna mindre juristbyrå i Florida arbetade med sin sökmotor- och byråpartner, WordStream, för att uppgradera sina kampanjer. De två teamen slutförde uppgraderingen – inklusive en komplett uppdatering av Colombo & Hurds strategier för mobila enheter, plats och budgivning efter tid – på mindre än en halvtimme. Sedan övergången till förbättrade kampanjer kan Colombo & Hurd rapportera att klickfrekvensen på mobila enheter har stigit med 53 %, kostnaden per klick har minskat med 13 % och omvandlingsfrekvensen på mobila enheter har tredubblats.

• American Apparel – Klädkedjan behövde ett enklare, bättre sätt att nå kunder överallt när de söker efter American Apparels artiklar eller butiker. Med förbättrade kampanjer använde de funktionen för närhetsbudgivning och angav en budjustering för mobila enheter på 100 % för en viss omkrets kring sina butiker. Efter uppgraderingen har de sett imponerande resultat – mobila omvandlingar har fördubblats och den samlade klickfrekvensen har ökat med 7 %. Andra nya funktioner i förbättrade kampanjer som de har haft glädje av är de uppgraderade webbplatslänkarna och rapporter för webbplatslänkar.

• Annonsplattformar från tredje part – Många plattformar och byråer för sökmarknadsföring har införlivat förbättrade kampanjer för deras kunder ska kunna dra nytta av de kraftfulla nya funktionerna. En leverantör gav nyligen ut en detaljerad guide som ska hjälpa annonsörer med uppgraderingen, och de har även delat med sig av framsteg som de har kunnat se hos kunderna. ”Vi har sett positiva resultat från annonsörer som har valt att migrera tidigt. Nyligen migrerade ett stort företag för finansiella tjänster till förbättrade kampanjer på [vår] plattform och optimerade sina kampanjer, vilket ledde till en ökning av potentiella kunder med 64 % samtidigt som de sänkte sin kostnad per potentiell kund med 37 % för en betydande del av sina kampanjer.” Under den första månaden efter uppgraderingen kunde de också se att kostnaden per klick sjönk med 2 % samtidigt som klicken ökade med 6 %.

Ända sedan de första dagarna efter starten har dussintalet företag inom sökmarknadsföring givit annonsörer råd om övergången till förbättrade kampanjer. Några av råden (som den hjälp som flera av företagen ovan har tillhandahållit) har varit mycket värdefulla, andra har varit mer spekulativa. Alla annonsörer är olika, så det viktiga är att du granskar din egen statistik och upprepar det som fungerar utifrån dina verksamhetsmål. Inget konto är det andra likt, så det väsentliga är att komma igång och se hur förbättrade kampanjerna kan fungera bäst för dig. De viktigaste fördelar som vi genomgående hört från branschledare och annonsörer är:

1. Bättre beslutsfattande tack vare bättre rapporter för enhet och plats, samt mer detaljerade för resultat för annonstillägg.

2. Tidsbesparingar när det antal kampanjer som krävs för att hantera olika användarsammanhang minskar.

3. Förbättrad kampanjhantering med funktioner som budjustering, enhetsspecifika format och flexibla budstrategier.

4. Nya sätt att anpassa annonseringen efter verksamheten och dess mål med möjlighet att schemalägga specifika datum, veckodagar eller tider på dygnet för annonstillägg och webbplatslänkar, antingen på annonsgruppsnivå eller kampanjnivå.

5. Bättre sätt att nå kunder på mobila enheter med annonser och webbplatslänkar för mobila enheter samt närhetsbudgivning för att nå människor som rör sig i närheten.

Du kan läsa om bästa metoder för förbättrade kampanjer och fler berättelser från annonsörer på webbplatsen för förbättrade kampanjer. 

Vi lär oss av er feedback när vi fortsätter att förbättra AdWords för denna nya, ständigt uppkopplade värld. För företag är det viktigare än någonsin att nå kunder med olika enheter på ett relevant sätt, och vi arbetar hårt för att bygga nya funktioner och förbättringar så att du kan göra det med AdWords. 

Upplagt av Sridhar Ramaswamy, Senior Vice President, Ads and Commerce

Postat av Filip Syta - Google AdWords Teamet