Från och med idag påbörjar vi uppdateringarav statistiken för visningsandelar, som omfattar statistik för visningsandelar på annonsgruppsnivå samt statistik för visningsandelar på kampanjnivå.  Vi har också ändrat frekvensen för hur ofta vi uppdaterar denna information till en gång om dagen. Dessa ändringar kommer att träda ikraft globalt under de närmaste dagarna. Om du vill ha mer information om visningsandelar kan du besöka AdWords hjälpcenter.