Det finns olika sätt att mäta omvandlingar, det vill säga värdeskapande åtgärder på din webbplats, och i AdWords kan du spåra och nyttja flera av dessa. Det här är särkskilt användbart för att förstå värdet av din annonsering i relation till din verksamhet, något som kan hjälpa dig att optimera dina annonskampanjer för maximal avkastning.

Det här inlägget går igenom tre olika typer av omvandlingar som du kan implementera i ditt AdWords-konto, vad som skiljer dem åt, samt hur du kan använda dem för att få ut det mesta av din annonsering. Vi ska gå igenom;

  1. Omvandlingar i AdWords 
  2. Målomvandlingar i Analytics 
  3. Transaktioner för e-handel i Analytics
En av de största fördelarna med att spåra omvandlingar är att de kan användas för att förbättra avkastningen på din AdWords-annonsering. Genom att implementera omvandlingar kan du använda funktioner som Omvandlingsoptimeraren och Förbättrad CPC för öka frekvensen av önskvärda åtgärder på din webbplats.

Grundidén bakom omvandlingar baseras på att du väljer sidor på din webbplats som representerar ett syfte med din annonsering; en tacksida eller liknande som de besökare som har genomfört en önskvärd handling kommer att hamna på. Det här kan innefatta allt från en anmälan till ett nyhetsbrev till ett köp av en produkt.

1. Omvandlingar i AdWords

Du kan aktivera omvandingsspårning direkt i AdWords för att börja spåra hur många klick på dina annonser som leder till omvandlingar.

En särskild HTML-kod genereras när du först skapar omvandlingen, och den här koden kopierar du sedan in på den sida som representerar den önskvärda handlingen. Genom att placera tillfälliga cookies på besökares datorer kan den här implementeringen sedan visa hur många AdWords-klick som leder till omvandlingar.

Det ekonomiska värdet på den här typen av omvandlingar, det vill säga det värde som registreras i ditt AdWords-konto varje gång en omvandling sker, sätter du själv under Inställningar för omvandlingen. Det här bör återspegla hur mycket du anser att en sådan åtgärd är värd för din verksamhet. Det kan vara antingen ett statiskt värde eller, med lite extra konfigurering, även insättas dynamiskt beroende på hur din webbplats är uppbyggd.

Du kan läsa mer om omvandlingsspårning, samt om hur du installerar koden på din webbplats, här.

2. Målomvandlingar i Analytics

En annan omvandlingstyp är så kallade mål som du kan skapa i Google Analytics, något som tillåter mer robust webbplatsanalys.

I likhet med omvandlingsspårningen som sker direkt i AdWords kan du här ange en sida på din webbplats som representerar en omvandling. En skillnad är emellertid att den här typen av omvandlingar även tillåter att du definierar Målkanaler; en serie sidor på din webbplats som leder en besökare till den önskvärda handlingen. Det här innebär att du kan analysera var besökare når och eventuellt lämnar kanalen på väg till sidan som representerar målet, vilket kan hjälpa dig att optimera din webbplats för att öka omvandlingsfrekvensen. För den här typen av omvandling anger du ett valfritt statiskt målvärde som ska registreras i dina rapporter när besökare genomför den önskvärda handlingen.

Mål ger dig även utrymme att definiera andra typer av värdeskapande åtgärder som omvandlingar. En målomvandling kan även vara;

  • Tiden spenderad på din webbplats
  • Hur många sidvisningar som sker under ett besök
  • En åtgärd som innebär en viss händelse på din webbplats (exempelvis nedladdningen av ett dokument). 
Målomvandlingar i Analytics kan du sedan importera till AdWords för att se hur många klick på dina annonser som leder till omvandlingar. Datan blir då tillgänglig för dig att använda som ytterligare underlag till att optimera dina annonskampanjer.

3. Transaktioner för e-handel i Analytics

Genom att aktivera e-handel för dina rapporter i Analytics och konfigurera din kundvagn för e-handelstransaktioner kan du spåra sådant som ordervärde, intäkter, och omvandlingsfrekvens i mer detalj för din AdWords-annonsering.

En fördel med detta är att du kan få data på transaktionsnivå, det vill säga att exempelvis alla köp en besökare genomför på din webbplats spåras. Transaktionerna kan dessutom återspegla de värden som faktiskt förekommer på din e-handelssida – spårningskoden kan konfigureras så att bland annat pris, produkttyp och kvantitet dynamiskt tillförs vid varje transaktion. Det här kan ställas i kontrast mot ovan diskuterade Målomvandlingar, där själva sidvisningen i sig innebär en omvandling och ett förutbestämt, statiskt, målvärde.

Liksom för Målomvandlingar kan även Transaktioner i Analytics importeras till AdWords. Du kan därmed få detaljerad data över omvandlingsvärde per klick, kostnad per omvandling, och andra mått som kan hjälpa dig att fatta
välgrundande beslut angående din annonsering med AdWords.

Skrivet av Kristoffer Olofsson - Inside AdWords-teamet