Välja en webbadress från flera domäner

Nivå: Avancerad

Det går ofta att öppna samma innehåll via flera olika webbadresser som kan finnas på olika domäner. Ett vanligt exempel som vi har pratat om under de senaste åren är så kallat duplicerat innehåll, det vill säga när samma innehåll går att öppna via flera webbadresser. När vi upptäcker sidor med duplicerat innehåll väljer Google en av adresserna med hjälp av algoritmer. En grupp med sidor kan innehålla webbadresser från samma webbplats eller från olika webbplatser. När en webbadress väljs ur gruppen med olika webbplatser säger vi att vi väljer en webbadress från flera domäner. Vi tar ett enkelt exempel. Låt oss säga att en grupp med webbadresser innehåller en webbadress från a.com och en från b.com och vår algoritm väljer webbadressen från b.com. Det leder till att webbadressen från a.com inte längre visas i våra sökresultat och den sökrelaterade trafiken till webbadressen kan minska.

Webbansvariga kan påverka algoritmen med hjälp av en mekanism som anger vilken webbadress som prioriteras, exempelvis med elementet rel="canonical" eller 301-omdirigeringar. I de flesta fall väljer algoritmen den webbadress som den webbansvariga hade tänkt sig. I vissa sällsynta fall har emellertid de webbansvariga upptäckt att det inte fungerar som det är tänkt och då vill de gärna veta vad de kan göra åt saken.

Eftersom vi vill vara öppna och tydliga med valet av webbadresser har vi infört nya meddelanden i Verktyg för webbansvariga. De webbansvariga får meddelandena när algoritmen väljer en extern webbadress istället för en adress från den egna webbplatsen. Information om hur meddelandena fungerar finns i hjälpcentret. I det här blogginlägget diskuterar vi olika situationer där webbadressvalet förekommer och vad du kan göra när du vill rätta till ett val du anser är fel.Vanliga orsaker till val av en webbadress från flera domäner

Det finns flera situationer där vår algoritm kan välja webbadresser från flera domäner.

I de flesta fall väljer algoritmen en webbadress baserat på olika parametrar som den webbansvariga har angett för att påverka valet. En webbansvarig som till exempel följer våra riktlinjer när han eller hon flyttar sin webbplats anger i praktiken att det är webbadresserna på den nya webbplatsen som Google ska välja. Om du flyttar din webbplats och de här meddelandena visas kan du vara säker på att algoritmen har förstått.

Vi får dock regelbundet frågor från webbansvariga när vår algoritm väljer en webbadress som det inte är meningen att den ska välja. Om det har skett ett val av webbadress från flera domäner för din webbplats och du anser att valet av webbadress är felaktigt kan du rätta till detta på flera olika sätt. Här är några vanliga orsaker till att valet blir fel och hur du kan rätta till det:

  1. Duplicerat innehåll, inklusive webbplatser i flera regioner: Vi vet att webbansvariga i allt väsentligt ofta använder samma innehåll på samma språk på flera domäner, ibland av misstag och ibland för att inrikta innehållet geografiskt. Det är till exempel vanligt att webbansvariga lägger upp samma engelska webbplats både på example.com och example.net eller en tysk webbplats både på a.de, a.at och a.ch. Beroende på webbplatsen och användarna kan du ange vilken webbplats du vill använda med hjälp av en kanonisk teknik Mer information finns i följande artiklar:
a. Kanonisering, särskilt elementet rel="canonical" och 301-omdirigeringar

  1. Misstag i konfigureringen: Vissa felaktiga inställningar kan leda till att algoritmen tar fel beslut. Exempel på felinställningar:
    1. Felaktig kanonisering: Kanoniseringsteknik som används fel och som pekar på webbadresser på en extern webbplats kan leda till att algoritmen väljer att visa de externa webbadresserna i sökresultaten. Vi har upptäckt att det kan inträffa med felkonfigurerade CMS-system (Content Management System) och CMS-pluginprogram som har installerats av den webbansvariga. Ta reda på varför webbplatsen anger inställningen av kanoniseringswebbadressen på fel sätt (till exempel genom felaktig användning av ett rel="canonical"-element eller en 301-omdirigering) och åtgärda felet.

    1. Felinställda servrar: Ibland förekommer det felkonfigureringar som leder till att innehåll från webbplats a.com returneras för webbadresser på b.com. Ett liknande fel uppstår om två webbservrar som inte har någon koppling till varandra returnerar samma 404-sidor och vi inte identifierar dessa som felsidor. I båda situationerna kan vi anta att samma innehåll returneras från två olika webbplatser och algoritmen väljer felaktigt webbadressen på a.com som en kanonisering av webbadressen på b.com. Du måste undersöka vilken del av webbplatsens infrastruktur som är felkonfigurerad. Exempelvis kan servern returnera HTTP 200-statuskoder (lyckat) för felsidor eller också kan servern blanda ihop förfrågningar som gäller olika domäner på servern. När du har hittat orsaken till felet rättar du till konfigurationen i samarbete med serveradministratörerna.

  1. Skadliga angrepp på webbplatser: Vissa angrepp på webbplatser implementerar kod som kan orsaka oönskad kanonisering. Den skadliga koden kan till exempel orsaka att webbplatsen returnerar en HTTP 301-omdirigering eller infogar länkelementet rel=canonical i webbplatsens HTML-kod eller iHTTP-rubriken. Vanligtvis pekar elementet på en extern webbplats med skadligt innehåll. I de här fallen kan algoritmen välja den skadliga webbadressen istället för webbadressen för den angripna sidan. Om det här skulle inträffa rensar du webbplatsen enligt våra riktlinjer. Sedan skickar du en begäran om omprövning. Om du vill identifiera dolda angrepp kan du använda funktionen Hämta som Googlebot i Verktyg för webbansvariga. Då visas sidan som Googlebot uppfattar den.

I sällsynta fall kan algoritmen välja en webbadress från en extern webbplats som visar ditt innehåll utan ditt tillstånd. Om du tror att en annan webbplats har duplicerat innehållet utan att följa upphovsrättslagstiftningen kan du kontakta webbplatsens värd och begära att den tas bort. Du kan också begära att Google ska ta bort sidan som bryter mot reglerna från våra sökresultat. I så fall gör du en anmälan enligt Digital Millennium Copyright Act.

Om du vill veta mer om hur du hittar orsaken till felet och hur du åtgärdar det kan du alltid besöka vårt hjälpcenter eller ställa en fråga i hjälpforumet för webbansvariga.

Skrivet av Pierre Far, Webmaster Trends Analyst

Upplagt av Anu och Alexander - Search Quality