Platsinriktningen får ett nytt utseende

Det är i dag många företag som använder platsinriktning i sina onlineannonskampanjer så att de når rätt kunder och får bättre kampanjresultat. Som ett exempel använder onlineagenturen iProspect platsinriktning för att fokusera på de geografiska områden som ger bäst resultat för kunden Talbots. Därav har de kunnat sänka kostnaden per klick (CPC) med 36 procent, det vill säga de får potentiella kunder med högre kvalitet till ett lägre pris.

Vi vill ge våra annonsörer en ännu bättre upplevelse och har kopplat platsinriktningsfunktionen i AdWords till Google Maps. På det sättet kan vi ge dem mer information om platser, göra relevanta platsförslag och göra platsinriktningen mer korrekt. Vi anser att dessa ändringar kommer att göra platsinriktningen till ett mycket mer användbart verktyg som kan förbättra dina kampanjresultat.

I dag vill vi berätta om den första av dessa ändringar – det nya utseendet på platsinriktningens gränssnitt i AdWords. Det nya platsinriktningsverktyget gör det lättare att hitta och få mer information om eventuella målplatser.
Lätt att hitta platser
Låt oss säga att du vill rikta in din senaste AdWords-kampanj på Stockholms län. När du skriver "Stockholm" i sökrutan i avsnittet för platsinriktning på fliken Kampanjinställningar visas genast användbara sökförslag. Förslagen omfattar (1) matchningar som Stockholms län, (2) platser som omsluter Stockholm (till exempel Sverige) och (3) relaterade platser som ligger nära den plats som du har angett, har ett likartat namn eller omsluter en plats med ett likartat namn. Du kan snabbt välja de alternativ som stämmer för din verksamhet.Du kan också titta på platserna på en karta där platsgränserna visas mer i detalj. Med det nya verktyget kan du dessutom visa gränserna för flera valda platser samtidigt så att du kan se hur stor yta Stockholms län (det mindre området i blått) täcker i förhållande till hela Sverige (det större området). När du väl har valt en plats är det lätt att lägga till, utesluta eller visa närliggande platser genom att klicka på olika länkar.Mer information om platser

Vi erbjuder nu räckviddssiffror så att du kan göra en uppskattning av hur stor målgruppen är inom det valda inriktningsområdet. Dessa räckviddssiffror baseras på antalet användare på Googles webbplatser och kan skilja sig avsevärt från folkräkningsuppgifterna. Räckvidden bör bara användas när du vill få en allmän uppfattning om det relativa antalet användare på en inriktad plats jämfört med andra platser. I skärmdumpen nedan kan du som exempel se att en inriktning på Sverige skulle ge en räckvidd som är nästan sex gånger större än den för Västra Götalands län.

Därtill använder vi etiketten Begränsad räckvidd som anger platser där vi kanske inte kan sammankoppla användare med en vald plats baserat på IP-adressen till användarnas enheter. För inriktning på dessa platser använder vi främst uppgifter om användarnas avsikt hellre än om enhetens plats.När du använder radieinriktning (eller närhetsinriktning) visar vi Platser inom denna inriktning så att du vet exakt vilka områden som täcks av radien. Du kan välja att lägga till alla individuella platser inom radien.Andra ändringar
Utöver de nya funktionerna som vi beskriver ovan finns ytterligare några ändringar som du bör känna till när du planerar en kampanj.

Mer generösa platsinriktningsbegränsningar: Vi har ändrat platsinriktningsbegränsningarna så att de nu tillåter 10 000 platser (plus ytterligare 500 närhetsinriktningar) i stället för 300 platser per kampanj.

Migrering från polygoninriktning: För befintliga polygoninriktningar visas märket Borttagning av funktion planeras som talar om att vi ger stöd för denna funktion fram till slutet på året. Vi rekommenderar att du använder funktionen Rikta in en radie så att du kan välja vilka platser du vill lägga till inom radieinriktningen. Du kan även köra en rapport för geografiskt resultat för att få en uppfattning om vilka platser som fick trafik inom dina anpassade områden och rikta in dig på dessa enskilda platser.

Vi hoppas att du får nytta av det nya platsinriktningsverktyget och kommer att utforska olika sätt att använda geografiska rapporter och platsinriktning för att optimera dina kampanjer. Som alltid tar vi gärna emot dina kommentarer via länken Kontakta oss i AdWords och vi ser gärna att du tittar på våra Vanliga frågor i AdWords Hjälpcenter där det finns mer information.