Användarna som söker på Google vill ha resultat som är relevanta och som ger en bra upplevelse när de klickar på dem. I augusti inledde vi tester i Brasilien, spansktalande Latinamerika, Spanien och Portugal¹ där vi gav relevansen och målsidans kvalitet större vikt vid beräkningen av kvalitetsresultatet och annonsrankningen på Google. Målet var att förbättra användarnas upplevelse av annonserna i söknätverket. Resultaten från testet ligger till grund för de globala ändringar som vi nu lanserar.

I samband med att vi inför ändringarna kan det hända att sökordens kvalitetsresultat och den normala genomsnittliga positionen ändras i vissa kampanjer. Inom ett par veckor bör situationen ha stabiliserat sig och vi förväntar oss att de flesta kampanjer bibehåller i princip samma resultat som tidigare.

Precis som i dag får kampanjer med annonser som är mer lönsamma i relation till användarnas sökfrågor också högre kvalitetsresultat, lägre genomsnittlig kostnad per klick och högre position på resultatsidorna. Kvalitetsresultatet 1-10 i AdWords-gränssnittet motsvarar också fortsättningsvis den allmänna kvaliteten på sökordet när det exakt matchar en sökning på Google. Högre bud och kvalitetsresultat leder liksom tidigare till högre annonsrankning. Du går tillväga på samma sätt som tidigare när du behöver förbättra dina resultat med AdWords.¹Google Översätt-versioner av lokala inlägg i AdWords-bloggen: Brasilien, spansktalande Latinamerika, Spanien, Portugal.