Under de senaste månaderna har vi fokuserat särskilt på att ge användarna webbplatser av hög kvalitet i Googles sökresultat. Ändringen av Panda-algoritmen har förbättrat rankningen för ett stort antal webbplatser av hög kvalitet, så de flesta av er har inget att oroa er för. Vissa webbplatser har emellertid påverkats negativt av Panda och därför vill vi informera lite om hur Google söker efter webbplatser av hög kvalitet.

Viktigt att påpeka är att Panda enbart påverkar engelskspråkiga användare!

Vi råder utgivarna att skapa en så bra användarupplevelse som möjligt på webbplatsen och inte fokusera alltför mycket på vad de tror att Google använder för rankningsalgoritmer eller signaler för tillfället. Vissa utgivare har fokuserat på vår tidigare ändring av Panda-algoritmen, men Panda är bara en av cirka 500 sökförbättringar som vi tänker utföra i år. Faktum är att vi sedan lanseringen av Panda har utfört mer än ett dussin ytterligare justeringar av rankningsalgoritmerna. Vissa webbansvariga har felaktigt kopplat ihop webbplatsens ändrade rankning med Panda. Sökning är en komplicerad konst, en vetenskap som ständigt utvecklas. Därför rekommenderar vi att du försöker ge användarna en så bra upplevelse som möjligt istället för att fokusera på enskilda justeringar av algoritmer.

Vad räknas som en webbplats av hög kvalitet?

Syftet med våra algoritmer för webbplatskvalitet är att ge användarna webbplatser av "hög kvalitet" genom att sänka rankningen för innehåll av "låg kvalitet". Med den senaste Panda-ändringen försöker vi oss på den svåra uppgiften att bedöma webbplatsers kvalitet genom algoritmer. Vi vill gärna förklara lite om idéerna och forskningen bakom utvecklingen av algoritmerna.

Nedan följer några frågor som man kan använda för att bedöma en sidas eller artikels "kvalitet". Det är den här typen av frågor som vi ställer oss när vi skriver algoritmer för att försöka bedöma webbplatsers kvalitet. Du kan se det som vårt försök att koda vad vi tror att användarna vill ha.

Vi avslöjar naturligtvis inte de riktiga rankningssignalerna i algoritmerna, eftersom vi inte vill att någon ska manipulera våra sökresultat. Frågorna nedan ger emellertid en fingervisning om Googles tankar kring kvalitet:
 • Skulle du lita på informationen i artikeln?
 • Är artikeln skriven av en expert eller en person som är väl förtrogen med området, eller är den mer ytlig?
 • Finns det dubblerade, överlappande eller överflödiga artiklar på webbplatsen om samma eller liknande ämnen med bara lite variation i sökorden?
 • Skulle du kunna tänka dig att lämna ut kreditkortsuppgifter på webbplatsen?
 • Innehåller artikeln stavfel, stilfel eller sakfel?
 • Skapas ämnena på webbplatsen utifrån läsarnas intressen eller skapar webbplatsen innehåll utifrån vad som antas ge bra rankning i sökmotorer?
 • Tillhandahåller artikeln innehåll, information, rapporter, forskning eller analyser som har skapats av personerna bakom webbplatsen?
 • Tillhandahåller sidan mer information än andra sidor i sökresultaten?
 • Hur mycket kvalitetskontroll har innehållet genomgått?
 • Är artikeln objektiv?
 • Är webbplatsen en erkänd auktoritet på området?
 • Massproduceras innehållet av ett stort antal användare eller outsourcas produktionen? Finns innehållet på ett stort nätverk av webbplatser så att enskilda sidor eller webbplatser inte får lika mycket uppmärksamhet eller omsorg?
 • Är artikeln välredigerad eller ger den intryck av att vara ett snabbt nedskrivet hafsverk?
 • Skulle du lita på informationen på den här webbplatsen om du hade en hälsorelaterad fråga?
 • Känner du igen webbplatsens namn? Anser du att den är en pålitlig källa?
 • Ger artikeln en heltäckande eller ingående beskrivning av ämnet?
 • Innehåller artikeln en insiktsfull analys eller intressant information som inte är uppenbar?
 • Är detta den typ av sida som du skulle vilja skapa ett bokmärke för, dela med en vän eller rekommendera?
 • Innehåller artikeln många annonser, som stör eller gör det svårt att fokusera på det huvudsakliga innehållet?
 • Är det här en artikel som du skulle förvänta dig att se i en tryckt tidning, ett uppslagsverk eller en bok?
 • Är artiklarna korta eller torftiga eller saknar de på annat sätt användbar information?
 • Har författaren och den webbansvariga varit noga eller mindre noga med detaljerna på sidorna?
 • Skulle användarna klaga när de ser sidorna på webbplatsens?
Det är mycket svårare att skriva en algoritm som bedömer sidors eller webbplatsers kvalitet. Vi hoppas ändå att frågorna ovan ger en viss insyn i hur vi tänker när vi skriver algoritmer som skiljer bra webbplatser från lite sämre webbplatser.

Vad kan du göra?

Det är många som har hört av sig och undrat hur de kan förbättra rankningen på Google. De flesta tror att de har påverkats av Panda-uppdateringen. Vi rekommenderar att du tänker på frågor som de ovannämnda och fokuserar på att utveckla innehåll av hög kvalitet istället för att försöka optimera innehållet efter en viss Google-algoritm.

Ett annat handfast råd är att ta bort sämre innehåll från webbplatsen. Innehåll av låg kvalitet som ligger på vissa delar av en webbplats kan påverka hela webbplatsen rankning. Rankningen för det bättre innehållet kan höjas om du tar bort de sämre sidorna, lägger ihop eller förbättrar enskilda sidor med ytligt innehåll så att användarna får större nytta av dem eller flyttar sämre sidor till en annan domän.

Vi fortsätter att arbeta på algoritmiska iterationer som leder till att webbplatser av hög kvalitet får mer trafik från sökningar. När du arbetar med att förbättra dina webbplatser rekommenderar vi att du också ställer dig den här typen av frågor. Och att du tittar på helheten istället för att fokusera på en enskild justering av en algoritm. Webbplatsen har då större chans att få en bra rankning på lång sikt. Om du har några kommentarer kan du lämna feedback på vårt forum för webbansvariga. Vi övervakar trådarna i forumet och vidarebefordrar dina synpunkter till vårt team för sökkvalitet så att vi kan ta hänsyn till dem under arbetet med kommande iterationer av rankningsalgoritmerna.