Den här veckan vill vi rikta uppmärksamheten mot den spanska organisationen AIDA som vi har sponsrat via Google Grants i sex månader.

Vi hoppas att vår intervju med AIDA ger större inblick i den ideella sektorn och onlinemedievärlden i Spanien.

Kan du beskriva kort vad AIDA är?
AIDA: AIDA (Ayuda, Intercambio y Desarrollo) står för "hjälp, utbyte och utveckling". Det är en hjälporganisation som har funnits sedan 1999 och som arbetar med utveckling och förbättring av livsvillkoren i några av världens fattigaste områden. AIDA utsågs till en allmännyttig organisation 2004 och har arbetat med projekt inom ekonomi och humanitär och kulturell utveckling. Vi har bedrivit verksamhet i tolv länder i Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Arbetet sker främst i form av samarbetsprojekt och i samverkan med professionella experter.

Vilka är de största utmaningarna för spanska hjälporganisationer?
AIDA: De senaste åren har den största utmaningen varit övergången till den professionella sektorn. Processen pågår fortfarande och har ägt rum inom organisationen, men vi har varit tvungna att övertyga allmänheten om behovet av en mer professionell arbetsmodell.

Den ekonomiska krisen är ett annat stort problem. Den har försvårat samarbetet och övergången till den professionella sektorn eftersom det har blivit svårare att få offentliga och privata medel. Det gör det besvärligt att upprätthålla projekten och att utveckla dem på det sätt som det var tänkt. Det blir helt enkelt svårare att arbeta för organisationens mål.

Vilken roll spelar hjälporganisationerna i onlinevärlden?
AIDA: Ur vårt perspektiv använder en stor del av allmänheten onlinemedia för att inhämta information om hur organisationerna arbetar och vilka behov de fyller. Organisationerna använder allt oftare onlineverktyg för att öka medvetenheten kring sina aktiviteter eftersom de ofta är snabbare, billigare och mer effektiva än traditionella media.

Hur har Google Grants hjälpt er organisation?
AIDA: Google Grants har haft en avgörande betydelse för oss eftersom det har hjälpt oss att nå personer online som är intresserade av vår verksamhet. Människor som är intresserade av det vi gör kan nå oss snabbt och enkelt.

Hur länge har ni deltagit i Google Grants och hur hörde ni talas om programmet?
AIDA: AIDA har deltagit i Google Grants sedan juli 2010. Vi kände till AdWords eftersom det spelar en viktig roll inom kommunikation och annonsering online. Vi hörde talas om Google Grants genom en av volontärerna i vår organisation.

Hur har AIDA haft nytta av Google Grants?
AIDA: Google Grants har gjort det enklare att hitta volontärer och medarbetare till vår organisation och har lett till större materiella och ekonomiska gåvor till våra projekt. Dessutom har vi fått många förfrågningar om samarbetsprojekt, vänliga kommentarer om våra aktiviteter och projekt och en större medvetenhet kring våra initiativ.

Kan du ge något mer konkret exempel på hur Google Grants har hjälpt er organisation?
AIDA: AIDA Books & More är ett onlinebibliotek där vi säljer begagnade böcker som har skänkts av företag och privatpersoner. Alla insamlade pengar går till att finansiera våra hjälpprojekt. Tack vare våra Google Grants-annonser har gåvorna till projektet ökat avsevärt, liksom allmänhetens engagemang.

Finns det något annat projekt som du skulle vilja driva med hjälp av Google Grants?
AIDA: Det vore fantastiskt om Google Grants-teamet kunde arrangera kurser och workshops i AdWords och andra produkter från Google för volontärer och medarbetare på hjälporganisationer.

Skulle du rekommendera Google Grants för andra hjälporganisationer?
AIDA: Självklart!