Rapportcentret kommer snart att försvinna i sin nuvarande form. I en rad inlägg kommer vi att titta på rapporterna och hur det går till att ta fram informationen på fliken Kampanjer. Först tittar vi på filterfunktionen och sedan går vi grundligt igenom sökfrågerapporterna.