Om du använder placeringsinriktade annonser har du troligen ett par partnerwebbplatser där du får särskilt värdefulla klick och hög försäljning. Självklart vill du förbättra resultatet på sådana webbplatser. Det finns en enkel metod för att göra detta, nämligen genom att anpassa annonserna efter det grafiska temat på partnerwebbplatsen. Trots detta utformar de flesta annonsörer sina annonser med samma färg och stil som målsidan.
Anledningen kan vara att man vill framställa det egna varumärket på ett lockande sätt. Det vanligaste är dock att man tror att färgtemat inte har någon större betydelse för annonsresultatet. Det stämmer inte! Du kan få dubbelt så hög klickfrekvens om annonsernas färgschema matchar sidan där de visas jämfört med om du använder ett annat färgschema.