Omedelbart efter de funktioner för sökkanalerna som nyligen lanserades*, kommer nu ytterligare en funktion i ditt AdWordskonto: rapporten Bästa sökvägar (omvandlingsvägar).