Då och då ser vi bevis på kreativa sätt att använda AdWords, som är både roande, originella och inspirerande.