För att finnas med i Googles sponsrade länkar väljer Googles annonsörer olika sökord. Här i Europa har det varit en viss debatt om vem som ska kunna använda varumärkesskyddade termer som sökord. Vi har alltid tyckt att användarna får bäst service genom att se den mest relevanta och informativa annonseringen när de gör sökningar på Google.

Vi har försvarat oss i en serie av rättsfall som slutligen fördes upp i Europeiska unionens domstol, som tidigare i år till stor del bekräftade vår rätt. Domstolen beslöt att Google inte har överträtt varumärkeslagen genom att tillåta sina annonsörer att bjuda på sökord som motsvarar tredje parts varumärken. Dessutom slog domstolen fast att annonsörer legitimt kan använda sig av tredje parts varumärken som sökord för att utlösa sina annonser.

Vi tillkännager idag en viktig förändring i vår varumärkespolicy vad det gäller annonsering på Google. Ett företag som annonserar på Google i Europa har nu möjlighet att välja varumärkesskyddade termer som sökord. Om en användare till exempel söker på en TV-tillverkares varumärke kan han nu hitta relevanta och hjälpsamma annonser från återförsäljare, jämförelse- och recensionssajter och sajter med second hand-varor liksom annonser från andra tillverkare.

Den nya policyn träder i kraft 14 september. Denna förändring medför att Googles europeiska policy hamnar i linje med Googles varumärkespolicy i de flesta andra länder i världen. Annonsörer har redan haft möjlighet att använda tredjeparts varumärkesskyddade termer i USA och Kanada sedan 2004, i Storbritannien och Irland sedan 2008 och många andra länder sedan maj 2009. En komplett lista av länder som redan har denna policy kan hittas här.

Varumärken är en del av vårt dagliga liv och kultur genom att de hjälper oss att identifiera produkter och tjänster som vi söker. De är avgörande och centrala när företag marknadsför sig och annonserar sina produkter och tjänster och vi respekterar dem.

Om en varumärkesägare känner att en tredjepartsannons förvirrar användarna om ursprunget för de annonserade varorna och tjänsterna när annonsen utlöses vid sökning på ett visst varumärke kan denna göra ett klagomål hos Google. Om Google efter granskning samtycker att den specifika annonsen är vilseledande för användarna kommer annonsen att tas ned.

Vi tror att användarna är smarta och att de kan se skillnad på annonser, var de kommer från och vad de representerar. Vi tror också att mer relevant information är bättre än mindre information. Den princip som vi alltid följt är att annonsering ska gagna användaren och vår avsikt är att försäkra att annonserna är relevanta och lämpliga. Vi tror att denna policy upprätthåller denna princip.