När vi upptäcker något fantastiskt är vår första impuls att dela med oss till andra. Hur kan det annars komma sig att man har tittat på en pandaunge som nyser 56 miljoner gånger? Den kunskap som du får med dina AdWords-rapporter bör vara lika lätt att vidarebefordra som en YouTube-länk. Därför har vi nyligen lanserat nya alternativ som gör att du kan segmentera och schemalägga data och skicka dem med e-post på fliken Kampanjer.

När du klickar på knappen Hämta i verktygsfältet ovanför datatabellerna öppnas en meny som innehåller flera alternativ för delning av rapporter.


Börja med att namnge rapporten på samma sätt som i Rapportcenter. Därefter kan du lägga till segment som visar resultatet som olika dimensioner. Lägg till flera segment samtidigt så får du en ännu mer detaljerad bild av statistiken. Du kan t.ex. segmentera kampanjerna efter enhet och veckodag så att du ser vilka dagar det är mer troligt att dina kunder ser din annons på sina mobila enheter. Varje nytt segment som du lägger till visas en separat kolumn i den hämtade rapporten.

Härifrån kan du välja mellan olika alternativ. Du kan helt enkelt hämta rapporten i format som CSV, PDF osv. och personligen leverera den till din favoritmarknadsförare. Du kan även välja att skicka data med e-post till en eller alla användare som har åtkomst till rapporterna på ditt konto.

Du kan dessutom ställa in hur ofta rapporten ska köras. Om du har ställt in ett filter för sökordslistan så att du t.ex. bara visar sökord som innehåller termen "gratis", som har kostat dig över 500 SEK och som har en omvandlingsfrekvens som är lägre än 5 %, kan du nu få en rapport med e-post varje vecka som visar resultaten för dessa. Alla rapporter som du hämtar från fliken Kampanjer visas i Kontrollpanel och bibliotek, ett nytt område som används för att hantera rapporter och anpassade varningar som du har skapat för ditt konto.

Dessa ändringar är bara de senaste i vår ständiga strävan att göra det lättare för dig att komma åt rapporterna. Vi hoppas att du med mer data på fliken Kampanjer och enklare åtkomst till avancerad statistik kan göra det till en vana att titta på olika dimensioner av kampanjens resultat. Vem vet hur många pandaungar som döljer sig i dina kampanjer...

Skrivet av: Devin Sandoz, Product Marketing och Kristin Sarstedt, Inside AdWords-teamet